آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی – Atomic Force Microscope

  • دامنه ی اسکن استاندارد:  ۲۰۰μm×۲۰۰μm×۱۵μ
  • رزولوشن اتمی در جهات Z
  • واحد اندازه گیری: میکرون تا چند نانو
  • دقت اندازه گیری: آنگستروم

  • تصویربرداری توپوگرافیک سطوح سه بعدی همچون سختی سطح، اندازه دانه ها و ارتفاع پستی بلندی ها
  • نمایش توپوگرافی سطح و اندازه گیری عمق در ابعاد نانو و میکرون
  • تشخیص مورفولوژی حتی در سطوح ناواضح
  • محاسبه سختی سطح

نکات مهم

قبل از ارسال نمونه ها نکات زیر را مد نظر قرار دهید:
۱- از آنجایی که حالت انجام آزمایش تماسی است، نمونه های درخواستی مناسب تر تا سخت باشند.
۲- اندازه نمونه ها باید در حدی باشد که داخل دستگاه قرار گیرد و از ۳ سانتی متر در ۳ سانتی متر بزرگتر نباشد.
۳- سطح نمونه ها باید صاف باشد.
۴- نمونه های پودی را ابتدا در حلالی دیسپرس کرده و سپس محلول را روی لام قرار داده و ارسال بفرمایید.