آنالیز گرماسنج روبشی تفاضلی DSC

 •  بررسی مطالعاتی فرآیندهایی نظیر: رفتار ذوب شدن/بلوربنگی، واکنش ایجاد پیوند عرضی، تجزیه ساختار، تعیین درجه خلوص و …
 • کالیبراسیون منعطف و تطبیق پذیر
 • نمونه با حجم های بزرگ و کوچک برای میکروگرم یا نمونه های غیرهمگن
 • اندازه گیری فوق العاده برای اثرهای خیلی ضعیف
 • تفکیک پذیری بالا منجر به اندازه گیری تغییرات خیلی سریع و اتفاقات نزدیک به هم

 • شناسایی اجزاء تشکیل دهنده آلیاژها و نیز مواد اولیه مانند تبیین PE80 از PE100 و نیز آنالیز حرارتی طیف وسیعی از مواد مانند مواد آرایشی، غذایی؛ دارویی، منسوجات و …
 • اندازه گیری اختلاف جریان گرما بین نمونه و مرجع
 • محاسبه سطح زیر نمودار آنتالپی، دما و زمان
 • تعیین مشخصات حرارتی پودرهای اپوکسی و پوششها مطابق استاندارد پوشش پلی اتیلنی محافظ لوله های فولادی
 • آنالیز تبلور، آنالیز رطوبت، آنالیز شکست معکوس
 • مهندسی معکوس
 • تایید فرآیند
 • شناسایی آلودگی ها

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

بین ۱۰ تا ۱۵ روز کاری

هزینه ها


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/mahama/domains/mahamax.com/public_html/wp-content/themes/mahamax/single-equipment.php on line 44

هزینه آنالیز به ازای هر دقیقه:
۲۸,۰۰۰ ریال

هزینه قطعی این آنالیز بعد از انجام مشخص خواهد شد.

نکات مهم

آنالیز تحت اتمسفر هوا یا گاز خنثی و از دمای محیط تا دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد (سیکل گرمایش) انجام می شود. هزینه آنالیز برای دماهای بیشتر از ۱۰۰۰ درجه دقیقه ای ۳۵۰۰ تومان است.
حداقل هزینه آنالیز ۶۰ هزار تومان می باشد.