میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی-Field Emission Scanning Electron Microscope

مشخصات فنی

 • امکان انجام آنالیز تصویری از نمونه های خاص
 • قابلیت تصویربرداری و نقشه برداری
 • تصویرگیری از توپوگرافی سطح مواد در(SE Mode)
 • سطوح غیر رسانا مانند سرامیکها، پلیمرها و نمونه های حاوی مواد زیستی باید با کربن یا طلا پوشش داده شود

توانایی ها

 • قابلیت عکس‌برداری از سطوح با بزرگنمایی ۱۰ تا ۵۰۰۰۰۰ برابر با قدرت تفکیکی کمتر از ۱ تا ۲۰ نانومتر
 • تهیه آنالیز نیمه کمی توسط آنالایزر EDS برای عناصر بالاتر از بور و نمونه های مجهول و همچنین بررسی کمی ساختار شیمیایی سطح مواد تهیه آنالیز منطقه ای، آنالیز نقطه ای (Spot) ، آنالیز خطی (Line Scan) و آنالیز صفحه ای (Map)
 • شناسایی اولیه مواد مجهول و تعیین عناصر شیمیایی
 • تعیین جنس و ضخامت پوشش های چند لایه با ضخامت کمتر از ۱µm
 • تهیه تصاویر با ولتاژ پایین جهت نمونه های بیولوژیکی، پلیمری و اطلاعات سطحی نمونه ها
 • تهیه تصاویر سه بعدی از نمونه ها
 • شکست نگاری و بررسی مورفولوژی انواع نمونه ها (پودری،بالک و غیره)
 • تعیین اندازه ذرات پودرها در ابعاد نانومتر
 • تصویربرداری از سطح نمونه های مختلف، به ویژه نمونه های نانوساختار، توسط سیگنال های الکترونی ثانویه و بازگشتی با حد تفکیک بسیار بالا
 • تصویربرداری از نمونه های نارسانا بدون نیاز به پوشش دهی
 • تصویربرداری از نمونه های زیستی
 • قابلیت انجام آنالیز کیفی و کمی در نمونه های مختلف از جمله نمونه های نانوساختار را با حد تفکیک جانبی بسیار خوب
 • تهیه ی نقشه ی توزیع عناصر در نمونه های مختلف با سرعت و دقت بالا به روش .X-ray Digital Mapping
 • بررسی سطح شکست (فرکتوگرافی)

نکات مهم

در صورتی که نمونه ارسالی غیر پودری و توده ای یا بالک است، این گزینه را در بخش خدمات انتخاب کنید.
رعایت نکات زیر در ارسال نمونه ضروری است:
۱- نمونه های پودری باید دارای حداقل وزن ۱۰ میلی گرم باشند. اندازه نمونه های بالک باید کوچکتر از ۲ سانتی متر در ۲ سانتی متر باشد.
۲- نمونه ها می بایستی کاملاً خشک باشند. نمونه های حاوی رطوبت و چربی پذیرش نمی گردد. برای چنین نمونه هایی می توانید از میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی (ESEM) استفاده نمایید.
۳- آماده سازی نمونه ها شامل پوشش دهی طلا می باشد. هرگونه آماده سازی دیگر بر عهده متقاضی است.
۴- آماده سازی نمونه های پلیمری و شکست در نیتروژن مایع می بایستی توسط متقاضی صورت پذیرد. تصویربرداری از مقطع عرضی و اندازه گیری ضخامت با پرداخت هزینه جداگانه قابل انجام است.
۵- برای انجام آنالیز EDS، مشخص نمودن عناصر تشکیل دهنده نمونه ضروری است.
۶- تعداد تصاویر میکروسکوپی ۵ تا ۷ عکس می باشد.
۷- هزینه آنالیز عنصری نقطه ای (EDS) نمونه ای ۳۵ هزار تومان و آنالیز های عنصری خطی و mapping نمونه ای ۴۰ هزار تومان می باشد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات

عنوان زمان تقریبی هزینه آنالیز
FE-SEM TESCAN MIRA32 تا 3 هفته کاری۸۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر نمونه
اطلاعات تکمیلی
FE-SEM Zeiss Sigma2 تا 3 هفته کاری۸۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر نمونه
اطلاعات تکمیلی
HR-SEM FEI Quanta2 تا 3 هفته کاری۸۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر نمونه
اطلاعات تکمیلی
(FESEM-FEI(Nanosem 4502 تا 3 هفته کاری۳۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دقیقه
اطلاعات تکمیلی