آنالیز کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا – High Performance Liquid Chromatograph

 • خاصیت قابل اندازه گیری: فیزیکی، شیمیایی، ساختار
 • مورد اندازه گیری: عنصری
 • واحد اندازه گیری: ppm
 • دقت اندازه گیری: ۰٫۱
 • سازگاری سریع آن برای انجام اندازه‌گیری‌های کمی صحیح
 • جداسازی مواد گونه‌های غیرفرار یا ناپایدار در مقابل گرما

 • اختصاص یافته به کاربردهای مختلف
 • یافته های دقیق و قابل اعتماد
 • خلوص بالا
 • نقطه جوش حدود ۲۰ تا ۵۰ بالاتر از دمای ستون
 • گرانروی پایین
 • واکنش پذیری کم
 • قابلیت تطابق با آشکارساز
 • سمیت و اشتعال پذیری کم
 • کاربرد برای مواد غیر فرار
 • کاربرد برای اسیدهای آمینه، جداسازی، خالص سازی و شناسایی پروتئین‌ها(همچنین تحقیقات پروتومیک)، اسیدهای نوکلئیک، هیدروکربنها، هیدراتهای کربن، داروها، ترپنوئیدها، حشره‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیکها، استروئیدها، گونه‌های آلی و گروهی از مواد گوناگون معدنی و همچنین در برخی از آزمایش های مربوط به تعیین غلظت داروها.
 • مقایسه ساختارهای پروتئینهای مختلف
 • تعیین ساختار پلیمرها
 • راندمان جداسازی بیشتر نسبت به سایر روشهای کروماتوگرافی

هزینه ها


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/mahama/domains/mahamax.com/public_html/wp-content/themes/mahamax/single-equipment.php on line 46

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

نکات مهم

هزینه آنالیز با آشکارساز UV و بدون آماده سازی 130 هزار تومان و با آشکار ساز Florescence نمونه ای 210 هزار تومان می باشد (در صورت نیاز این گزینه را در بخش خدمات و تحلیل ها انتخاب نمایید).