آنالیز  پلاسمای جفت شده القایی – Inductively Coupled Plasma

  • مجاز به استفاده از طول موج کامل بالا در محدوده ی ۱۶۶-۸۴۷nm

  • کاربرد های زمین شناسی: اندازه گیری عناصر در نمونه های خاک، سنگ و رسوبات آبراهی
  • کاربردهای زیست محیطی: اندازه گیری عناصر فلزی در مقادیر بسیار کم در نمونه های آبی، غذایی، گیاهی، جانوری، خاک و رسوبات
  • کاربردهای زیستی-بالینی: اندازه گیری عناصر فلزی در نمونه های بالینی، فرآورده های خونی و بافت ها
  • کاربردهای باستان شناسی: اندازه گیری عناصر در نمونه های باستانی
  • کاربردهای صنعتی:  اندازه گیری فلزات در پساب ها و لجن های صنعتی
  • بازده کوانتومی بالا
  • پایداری طول موج دینامیکی

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

بین ۱۰ تا ۱۵ روز کاری

هزینه ها


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/mahama/domains/mahamax.com/public_html/wp-content/themes/mahamax/single-equipment.php on line 46

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:
۶۰۰,۰۰۰ ریال

نکات مهم

هزینه ۶۰ هزار تومان به ازای هر عنصر در نمونه است. در صورتی که آنالیز بیش از هفت عنصر در نمونه مورد نیاز باشد هزینه نمونه برابر ۳۸۰ هزار تومان است. همچنین هزینه هضم نمونه های جامد ۶۵ هزار تومان می باشد.
نمونه ها باید دارای حداقل حجم 10cc باشند. نمونه های حامد نباید وزنی کمتر از ۰/۲۵ گرم داشته باشند.
نمونه های محلولی باید شفاف باشند.