مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات

تصویر دستگاه نام دستگاه مشخصات فنی زمان تقریبی هزینه آنالیز ثبت سفارش
TEM Philips EM 208S

ولتاژ شتاب دهنده 100KV

۷ تا ۱۰روز کاری۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر نمونهاطلاعات تکمیلی
HR-TEM FEI TEC9G20در حال راه اندازیاطلاعات تکمیلی
HR-TEM Zeiss Libraدر حال راه اندازیاطلاعات تکمیلی

نکات مهم

آنالیز فوق تنها برای نمونه های پودری است.
موارد زیر را در خصوص ارسال نمونه ها رعایت فرمایید:
۱- نمونه ها باید دارای حداقل وزن ۲۰ میلی گرم باشند.
۲- اگر دیسپرسانت نمونه ها غیر از آب و اتانول است، باید ۱۰ سی سی از دیسپرسانت همراه با نمونه ارسال گردد.
۳- اماده سازی نمونه های بیولوژيک انجام نمی شود.
۴- تعداد عکس های آنالیز از ۱۰ تا ۱۵ عدد می باشد.

توانایی ها

  • مشخص نمودن ساختار و مورفولوژی مواد
  • مطالعات ریزساختاری مواد با قدرت تفکیک بالا و بزرگنمایی خیلی زیاد، مطالعات ساختارهای بلور، تقارن، جهت گیری و نقائص بلوری
  • امکان آنالیز شیمیایی اجزاء  نمونه توسط پرتوی ایکس ساطع شده از نمونه
  • قابلیت آنالیز بلورشناسی اجزاء بسیار ریز مواد و مطالعه ی عیوب بلوری