آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

  • ولتاژ شتابدهنده: ۱۰۰kV
  • ماکزیمم رزولوشن: کمتر از ۰٫۲nm
  • تصویربرداری در دوحالت میدان روشن( Bright Field) و میدان تاریک (Dark Field)
  • عدم قابلیت الگوی پراش الکترونی از سطوح دلخواه
  • نمونه ها باید دارای حداقل وزن ۱۰۰ میلی گرم باشند
  • آنالیز فقط برای نمونه های پودری می باشد

  • مشخص نمودن ساختار و مورفولوژی مواد
  • مطالعات ریزساختاری مواد با قدرت تفکیک بالا و بزرگنمایی خیلی زیاد، مطالعات ساختارهای بلور، تقارن، جهت گیری و نقائص بلوری
  • امکان آنالیز شیمیایی اجزاء  نمونه توسط پرتوی ایکس ساطع شده از نمونه
  • قابلیت آنالیز بلورشناسی اجزاء بسیار ریز مواد و مطالعه ی عیوب بلوری

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

بین ۱۰ تا ۲۰ روز کاری

هزینه ها


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/mahama/domains/mahamax.com/public_html/wp-content/themes/mahamax/single-equipment.php on line 46

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:
۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

نکات مهم

آنالیز فوق تنها برای نمونه های پودری است.
موارد زیر را در خصوص ارسال نمونه ها رعایت فرمایید:
۱- نمونه ها باید دارای حداقل وزن ۲۰ میلی گرم باشند.
۲- اگر دیسپرسانت نمونه ها غیر از آب و اتانول است، باید ۱۰ سی سی از دیسپرسانت همراه با نمونه ارسال گردد.
۳- اماده سازی نمونه های بیولوژيک انجام نمی شود.
۴- تعداد عکس های آنالیز از ۱۰ تا ۱۵ عدد می باشد.