مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی VSM

  • نمونه پودری باید دارای حداقل وزن ۰/۱ گرم و به صورت کاملاً همگن باشد.
  • ماکزیمم توان دستگاه ۱۴KOe
  • شرایط نمونه: پودر، جامد، فیلم نازک، تک بلور، مایع و غیره

  • Hm : ماکزیمم میدان اعمالی
  • Bm : ماکزیمم چگالی شار (القای مغناطیسی) یا Bmi (القای درونی)
  • Br : خاصیت نگهداری مغناطیس (retentivity)
  • Hc : وادارندگی یا Hci (وادارندگی درونی)
  • Br/Bm : نسبت مربعیت
  • µ : نفوذ پذیری

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

بین ۱۵ تا ۲۰ روز کاری

هزینه ها


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/mahama/domains/mahamax.com/public_html/wp-content/themes/mahamax/single-equipment.php on line 46

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:
۸۵۰,۰۰۰ ریال

نکات مهم

آنالیز VSM در دو حالت میدان اعمالی ۱ و ۱/۵ تسلا قابل انجام است. هزینه آنالیز با میدان اعمالی ۱ تسلا ۸۵ هزار تومان و ۱/۵ تسلا ۹۵ هزار تومان است.
نمونه پودری باید دارای حداقل وزن ۰/۱ گرم و به صورت کاملاً همگن باشد.