طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس – X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETER

مشخصات فنی

 • سیگنال آشکارسازی شده: اشعه های X فلوئورسنس از سطح ویفر
 • سرعت بالا
 • دقت قابل قبول
 • دارای ۱۰ موقعیت AutoSampler که امکان آنالیز ساده یا چندگانه را ممکن می سازد.
 • عدم اندازه گیری عناصر سبک تر از فلوئور و عناصر با مقادیر کمتر از ppm
 • ماکزیمم نیرو: ۵۰W
 • ماکزیمم ولتاژ: ۴۸kV
 • منطقه فعال آشکارساز بزرگ
 • رزولوشن طیفی: FWHM) at Mn Kα ≤ ۱۶۰ eV)
 • ولتاژ ورودی اسمی: ۱۲۰ V/230 V
 • ±۱۰ % AC, 50/60 Hz
 • کاپهای نمونه ی دقت بالا با قطرهای :۳۲، ۴۰، ۵۲ میلیمتر
 • آنالیز در هوا، خلا و یا اتمسفر هلیوم
 • مجهز به سیستم کامپیوتر خارجی
 • دمای محیط:
 • عاری از بخار خورنده و آلودگی گرد و غبار بالا

توانایی ها

 • بهترین آنالیز کننده برای تعیین سریع سولفور از مقدار ppm تا درصدهای بالاتر در تمامی انواع سوختها
 • عدم اندازه گیری عناصر سبک تر از فلوئور و عناصر با مقادیر کمتر از ppm

 

نتایج آنالیز XRF به صورت زیر ارائه می شود:

 • در صد عناصر اصلی و به صورت اسیدی شامل SiO2-Al2O3-Fe2O3-CaO-Na2O-MgO-K2O-TiO2-MnO-P2O5  به همراه LOI به صورت درصدی و تا سه رقم اعشار گزارش می شود. ممکن است برخی مقادیر با رنگ زرد گزارش شوند که نشان دهنده آنالیز نیمه کمی و تقریبی می باشد.
 • ۱۸ عصر فرعی که مقادیر آنها در حد ppm است در جدولی دیگر گزارش می شود که شامل عناصر Cl-S-As-Ba-Ce-Co-Cr-Cu-Nb-Ni-Pb-Rb-Sr-V-Y-Zr-Zn-Mo است.

نکات مهم

نمونه های جامد باید حداقل ۱ گرم باشند.
برای آنالیز LOI باید حداقل ۵ گرم از نمونه ارسال گردد.