ویژه های مهامکس

ثبت شکایت

شما می توانید برای ثبت شکایات خود با شماره های موجود در تماس بگیرید و یا فرم زیر را تکمیل فرمایید.

 

تلفن: ۶۶۵۸۲۴۹۱-۰۲۱ , ۶۶۵۸۲۳۵۹-۰۲۱