آزمون آنتی باکتریال تعیین قطر هاله عدم رشد – آزمون دیسک دیفیوژن (Disk diffusion)

مدت زمان تخمینی
بین ۱۰ تا ۲۵ روز کاری
هزینه به ازای هر نمونه
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

هزینه اعلام شده برای انجام آزمون برای هر نمونه و بر روی یک گونه است. در صورت درخواست انجام تکرار و گزارش آزمون برای بیش از سه غلظت، هزینه آزمون افزایش می یابد.

درباره آنالیز

آزمون آنتی باکتریال عبارت است از سنجش اثر آنتی بیوتیک یا سایر عوامل آنتی میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری ها در محیط آزمایشگاهی. یکی از روش های آن  روش تعیین قطر هاله عدم رشد یا دیسک دیفیوژن است. این روش همچنین به روش Kirby-Bauer نیز مشهور است.

در این روش بعد از ایزوله کردن باکتری ها، مقداری از کلونی باکتری ها را برداشته و در محیط سرم حل می کنند. بعد از تهیه محلول هموژن، با سواب محلول را به هم زده و آن را به محیط کشت مولر هینتون منتقل می کنند.  سپس به وسیله سواب، محیط را کشت داده و بعد از کشت، دیسک های انتی بیوگرام را بر روی محیط کشت انتقال می دهند. بعد از قرار دادن دیسک ها، در پلیت را بسته و به مدت یک روز آنها را در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد، در انکوباتور نگهداری می کنند. بعد از ۲۴ ساعت پلیت را زیر نوربرسی کرده و ناحیه عدم رشد را اندازه گیری می کنند.  با توجه به جدول همراه دیسک ها، گزارش تست انتی باکتریال را برای هر یک از ترکیبات، به صورت حساس (Susceptible)، مقاوم (Resistant) و یا نیمه حساس (Intermediate) گزارش می دهند.