آنالیز  پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS

مشخصات فنی

  • مجاز به استفاده از طول موج کامل بالا در محدوده ی ۱۶۶-۸۴۷nm

توانایی ها

  • کاربرد های زمین شناسی: اندازه گیری عناصر در نمونه های خاک، سنگ و رسوبات آبراهی
  • کاربردهای زیست محیطی: اندازه گیری عناصر فلزی در مقادیر بسیار کم در نمونه های آبی، غذایی، گیاهی، جانوری، خاک و رسوبات
  • کاربردهای زیستی-بالینی: اندازه گیری عناصر فلزی در نمونه های بالینی، فرآورده های خونی و بافت ها
  • کاربردهای باستان شناسی: اندازه گیری عناصر در نمونه های باستانی
  • کاربردهای صنعتی:  اندازه گیری فلزات در پساب ها و لجن های صنعتی
  • بازده کوانتومی بالا
  • پایداری طول موج دینامیکی

 

نکات مهم

هزینه 75 هزار تومان به ازای هر عنصر در نمونه است. در صورتی که آنالیز بیش از هفت عنصر در نمونه مورد نیاز باشد هزینه نمونه برابر 395 هزار تومان است. همچنین هزینه هضم نمونه های جامد ۶۵ هزار تومان می باشد.
نمونه ها باید دارای حداقل حجم 10cc باشند. نمونه های حامد نباید وزنی کمتر از ۰/۲۵ گرم داشته باشند.
نمونه های محلولی باید شفاف باشند.