آنالیز ICP-OES (طیف سنج نشر نوری – OPTICAL EMISSION SPECTROMETR)

مشخصات فنی

  • نام اختصاری:  OES
  • عملکرد تحلیلی و قابلیت اطمینان غیرمستقیم برای کنترل فرایند تولید
  • نتایج گسترده، گزارش و گزینه های پردازش نتیجه

توانایی ها

  • شامل طیف گسترده ای از ۱۳۰ نانومتر تا ۷۸۰ نانومتر
  • خاصیت قابل اندازه گیری: شیمیایی
  • اندازه گیری: درصد وزنی عناصر
  • قابلیت اندازه گیری نمونه های: آلومینیوم، مس، روی و …
  • واحد اندازه گیری: درصد
  • دقت اندازه گیری: ۰٫۰۱

نکات مهم

هزینه ۳۰ هزار تومان به ازای هر عنصر در نمونه است.
نمونه های محلول باید دارای حداقل حجم ۵cc و نمونه های پودری ۱۵ میلی گرم باشند.
نمونه های محلولی باید شفاف باشند.
تا اطلاع ثانوی تنها آنالیز نمونه های محلول انجام خواهد شد