مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات

تصویر دستگاه نام دستگاه مشخصات فنی زمان تقریبی هزینه آنالیز ثبت سفارش
XRF Philips PW1730

امکان شناسایی عناصر از سدیم (Na ) تا اورانیوم  (U)
هزینه آنالیز همراه با LOI است.

بین ۱۲ تا ۱۸ روز کاری۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر نمونهاطلاعات تکمیلی
XRF Magix Panalytical

امکان شناسایی عناصر از فلوئور (F ) تا اورانیوم  (U)
۳۰ هزار تومان هزینه محاسبه LOI است

بین ۷ تا ۱۰ روز کاری۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر نمونهاطلاعات تکمیلی

نکات مهم

برای آنالیز LOI باید حداقل ۵ گرم از نمونه ارسال گردد.

طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس – X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETER

  • بهترین آنالیز کننده برای تعیین سریع سولفور از مقدار ppm تا درصدهای بالاتر در تمامی انواع سوختها
  • عدم اندازه گیری عناصر سبک تر از فلوئور و عناصر با مقادیر کمتر از ppm

 

نتایج آنالیز XRF به صورت زیر ارائه می شود:

  • در صد عناصر اصلی و به صورت اسیدی شامل SiO2-Al2O3-Fe2O3-CaO-Na2O-MgO-K2O-TiO2-MnO-P2O5  به همراه LOI به صورت درصدی و تا سه رقم اعشار گزارش می شود. ممکن است برخی مقادیر با رنگ زرد گزارش شوند که نشان دهنده آنالیز نیمه کمی و تقریبی می باشد.
  • ۱۸ عصر فرعی که مقادیر آنها در حد ppm است در جدولی دیگر گزارش می شود که شامل عناصر Cl-S-As-Ba-Ce-Co-Cr-Cu-Nb-Ni-Pb-Rb-Sr-V-Y-Zr-Zn-Mo است.