دستگاه الکتروریسی تک پمپ

توسط این دستگاه مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شکل، قطر، ضخامت و آرایش یافتگی می‌تواند کنترل شود. بسیاری از انواع پلیمرها از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی، و زیست‌تخریب پذیر و کامپوزیت‌ها توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل می‌شوند.

ویژگی نمونه

  • نمونه‌ها به شکل محلول قابل پذیرش هستند.
  • حداکثر مقدار در هر ران ۵ سی‌سی است.
  • تهیه مواد اولیه که شامل پلیمر مورد نظر و حلال آن و همچنین تهیه محلول توسط متقاضی انجام می‌شود.

کاربرد دستگاه الکتروریسی تک پمپ

کاربردهای تولید نانوالیاف توسط این دستگاه بسیار گسترده می‌باشد و در مقیاس آزمایشگاهی برای پروژه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌های محیط زیست (فیلترهای نانو)، مهندسی پزشکی (رهایش دارو، داربست‌های پزشکی، زخم پوش)، نساجی (لباس‌های ضدآب و تنفس‌پذیر)، بسته بندی مواد غذایی، تولید کامپوزیت‌های پلیمری، مناسب می‌باشد.

مقیاس دستگاه الکتروریسی تک پمپ

  • آزمایشگاهی (تولید نانوالیافی در ابعاد ۲۵ در ۳۰ سانتی‌متر مربع با ضخامت حداکثر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میکرون)

محدودیت ها

  • ماکزیمم ضخامتی که می‌توان توسط این دستگاه تولید کرد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میکرون است.
  • ابعاد شیت نانوالیاف تولید شده نیز محدود به ۲۵ در ۳۰ سانتی‌متر مربع است.
  • امکان اسپری کردن نانوذره یا تولید مواد کامپوزیت در این دستگاه وجود ندارد.

نمونه های انجام شده

  • نانوالیاف کیتوسان، پلی‌کاپرولاکتون، پلی‌لاکتیک گلایکولیک، پلی ونیل پیرولیدن، پلی لاکتیک اسید
  • نانوالیاف غیرآلی- دی اکسید سیلیکون، دی اکسید آهن، دی اکسید سریم، دی اکسید آلومینیوم، دی اکسید زیرکونیوم، دی اکسید تیتانیوم

 

 

نکات مهم

1. ارائه خدمات توسط کارشناس مرکز
2. هزینه خدمات با اپراتوری متقاضی، 30 درصد کاهش می یابد.
3. تامین مواد اولیه و آماده سازی محلول و کار با دستگاه بر عهده متقاضی است.