ویژه های مهامکس

آنالیز NMR

آنالیز NMR یا طيف سنجي رزونانس مغناطيسی هسته روشی شاخص جهت مطالعه خواص شیمیایی و فیزیکی اتم ها و مولکول ها است که اطلاعات ارزشمندی در خصوص ساختار، حالت و گونه واکنشی و محیط شیمیایی مولکول ها ارائه کند. از آنجایی که استفاده اصلی آنالیز NMR در شناسایی و مطالعه ترکیبات آلی است، امروزه آنالیز NMR در شناسایی داروها، پلیمرها و مواد بیوشیمیایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این آنالیز در مهامکس برای اتم های هیدروژن، کربن، فلوئور و فسفر و حلال های کلروفورم، استون، D2O و DMSO با بهترین کیفیت انجام می پذیرد.

مدت زمان تخمینی
بسته به نوع حلال و نوع آنالیز متغییر است. در شرایط عادی عموماً در حدود سه الی چهار هفته کاری

حداقل میزان نمونه
5 تا 10 میلی‌گرم

هزینه
بررسی توسط کارشناس جزییات هزینه
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.
هزینه
بررسی توسط کارشناس
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.

شرایط خاص و نکات مهم آنالیز NMR

دستگاه مورد استفاده دارای فرکانس ۵۰۰ مگاهرتس است.

بسته به نوع NMR و نوع حلال، آنالیز خود را انتخاب بفرمایید.
نکات زیر را در خصوص میزان نمونه رعایت کنید:

1- نمونه‌های پودری جهت طیف H، P و F NMR به میزان 5 تا 10 میلی‌گرم موردنیاز است که این مقدار باید در 0.5 تا 0.7 سی‌سی از حلال دوتره به طور کامل حل شود. نمونه‌های موردنظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه حلال عادی (غیر دوتره) باشند.

2- نمونه‌های پودری جهت طیف C NMR به میزان 30 تا 40 میلی‌گرم موردنیاز است که این مقدار باید در 0.5 تا 0.7 سی‌سی از حلال دوتره به طور کامل حل شود ولی اگر نمونه به صورت مایع باشد سه تا چهار قطره نیز کافیست. نمونه‌های موردنظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه حلال عادی (غیر دوتره) باشند.
3-به منظور جلوگیری از مشاهده پیک حلال از ارسال نمونه ها با مقادیر کمتر خودداری فرمایید.
4-قبل از ارسال نمونه از حل شدن نمونه در حلال انتخابی اطمینان حاصل کنید. در صورت عدم انحلال و مشاهده پیک حلال هزینه آنالیز برعهده مشتری می باشد.

درباره آنالیز

آنالیز NMR یا طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ و یا اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته، روشی کارآمد برای بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی مولکول های آلی در ترکیب مورد نظر است که بر مبنای خواص حاصله از برخی اتم های خاص بنا شده است.

آنالیز NMR نسبت به روش آنالیز FTIR از اهمیت بالاتری برخوردار است. در حالی که FTIR اطلاعاتی در خصوص نوع گروه های عاملی موجود در مولکول در اختیار می گذارد، آنالیز NMR ما را از تعداد هر نوع هیدروژن مطلع می سازد. همچنین  این روش اطلاعاتی راجع به طبیعت محیط اطراف این گونه اتم های هیدروژن به دست می دهد. آنالیز NMR یک آنالیز برای بررسی پیوند‌ها و یا گروه‌های عاملی در یک نمونه به ویژه نمونه‌های پلیمری، آلی و یا زیستی است. کاربردهای آنالیز NMR، شناسایی ساختار مولکول ها، مشخص نمودن گروه های عاملی، بررسی رفتار ماکرومولکولهای زیستی، مطالعه نمونه های نفتی، دارویی و غذایی است.

خدمات مشابه