مشخصات فنی

مجهز به دتکتورهای:

  •  EDS
  • SED خلا پایین یا LVD
  • مجهز به SE و BSE
  • دارای تفنگ نشر میدانی (field emission)

توانایی ها

  • قابلیت استفاده برای شیشه، شرامیک و مواد نیمه رسانا
  • قابلیت استفاده برای نمونه های بیولوژیکی
  • قابلیت تصویربرداری در خلا پایین

نکات مهم

در این دستگاه نمونه ها تنها به صورت خشک آماده سازی می شود.