مشخصات فنی

  • امکان انجام آنالیز تصویری از نمونه های خاص
  • قابلیت تصویربرداری و نقشه برداری
  • مجهز به تفنگ Lab 6

توانایی ها

  • کارایی بالا در خلا پایین، خلا بالا و ESEM
  • قابلیت کج کردن نمونه از  ۸۰°+ تا ۵°-
  • تعیین اندازه ذرات پودرها در ابعاد نانومتر