دستگاه آنالیز TEM Philips EM 208S

دستگاه آنالیز TEM Philips EM 208S  قابلیت‌های متعارف یک دستگاه TEM را دارا است و دستگاه مناسبی برای بررسی نانو ذرات، مواد زیستی، پلیمری و  نانو کامپوزیت‌ها است. این دستگاه می‌تواند در دو حالت میدان روشن ( Bright Field) و میدان تاریک (Dark Field) تصویر برداری کند. تصاویر  آنالیز TEM معمولا در حالت میدان روشن ( Bright Field) تهیه می‌شوند.  در این حالت تصاویر وضوح بیشتری دارند و مناطق روشن‌تر مناطقی هستند که یا ضخامت نمونه در آن‌ها کمتر است و یا میانگین عدد اتمی عناصر در آن منطقه کمتر است. ولی در تصاویر میدان تاریک (Dark Field) وضوح تصویر کم‌تر است و بر عکس تصاویر میدان روشن، مناطقی که نازک‌تر و یا میانگین عدد اتمی کمتری دارند تیره‌تر دیده می‌شوند. ولی تصاویر میدان تاریک نگاتیو تصاویر میدان روشن نیستند. در برخی از نمونه‌های نانو کامپوزیتی، الزاماً مناطق روشن‌تر و یا تیره تری که در زمینه دیده می‌شوند فاز تقویت کننده نیست. برای مشخص کردن این که کدام بخش‌ها فاز تقویت کننده است، باید از همان منطقه تصویر میدان تاریک هم گرفته شود. اگر در تصویر میدان روشن نقاطی که در با کنتراست متفاوت دیده می‌شوند، همان نقاط در تصویر میدان تاریک هم مقدار تفاوت کنتراست قابل توجهی با زمینه داشته باشند، به احتمال زیاد این نقاط مربوز به همان فاز تقویت کننده هستند.

این دستگاه به علت ولتاژ پایین در تصویر برداری از نمونه‌های بالک فلزی و یا سرامیکی مناسب نیست. ولی این دستگاه برای بررسی نمونه‌های نانو پودری، الیاف و نانو مواد هسته پوسته مناسب است. هزینه و زمان آنالیز در این دستگاه کمتر از دستگاه‌های دیگر است.

سایر دستگاه های TEM/HR-TEM

مشخصات فنی دستگاه آنالیز TEM Philips EM 208S

  • ولتاژ شتابدهنده: ۱۰۰kV
  • ماکزیمم رزولوشن: کمتر از ۰٫۲nm
  • تصویربرداری در دوحالت میدان روشن( Bright Field) و میدان تاریک (Dark Field)
  • عدم قابلیت الگوی پراش الکترونی از سطوح دلخواه
  • آنالیز فقط برای نمونه های پودری می باشد

نکات مهم

آنالیز فوق تنها برای نمونه های پودری است.
موارد زیر را در خصوص ارسال نمونه ها رعایت فرمایید:
۱- نمونه ها باید دارای حداقل وزن ۲۰ میلی گرم باشند.
۲- اگر دیسپرسانت نمونه ها غیر از آب و اتانول است، باید ۱۰ سی سی از دیسپرسانت همراه با نمونه ارسال گردد.
۳- اماده سازی نمونه های بیولوژيک انجام نمی شود.