ویژه های مهامکس
ویژه ها

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز رامان Raman

تحلیل

شرایط خاص و نکات مهم تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز رامان Raman

هزینه پایه تحلیل ۱۰ هزار تومان است که با انتخاب هر کدام از تحلیل ها در فرم درخواست، هزینه تحلیل ها به قیمت پایه اضافه می شود.
صدور فاکتور برای خدمت تحلیل امکان پذیر نمی باشد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز رامان Raman

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز رامان Raman

_

مدت زمان انجام آنالیز مدت زمان تخمینی زمان انجام تحلیل درخواستی بر اساس نوع درخواست متفاوت بوده و اعلام خواهد شد روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱۰۰,۰۰۰ ریال جزییات هزینه

درباره آنالیز

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز رامان Raman

برای تحلیل و تفسیر نتایج رامان می توانید درخواست خود را به مدرسین و متخصصین مهامکس ارائه دهید. طیف سنجی رامان – Raman بر پایه تابش الکترومغناطیسی توسط مولکول ها قرار دارد که به آن پدیده تفرق رامان می گویند. زمانی که مواد با تابش الکترومغناطیسی دارای فرکانس منفرد پرتو افشانی می شوند، نور به صورت کشسان و غیرکشسان توسط مولکول ها منتشر خواهند شد. انتشار غیرکشسان انتشار رامان است. در طیف رامان شدت انتقال رامان نسبت به مجموعه ای از عددهای موج رسم می شود.

پیک های مشاهده شده در نمودار با فرکانس ارتعاش مولکولی متناظر است. جهت تحلیل و تفسیر نتایج به طور ساده این پیک ها به پیوندهای شیمیایی اشاره می کنند. در نتیجه طیف سنجی رامان برای شناسایی ساختار مولکولی بسیار مناسب است. با این روش تعیین فرکانس های چرخشی و ارتعاشی مولکول، ارزیابی هندسی و حتی تقارن مولکول ها امکان پذیر است. جهت آشنایی بیشتر به صفحه خدمات رامان مراحعه کنید.

آنالیز رامان

تحلیل و تفسیر نظری این پیک ها کار ساده ای نیست ولی با این حال با مقایسه طیف بدست آمده با طیف های مرجع می توان آنها را بدون داشتن دانش نظری بالا تحلیل و تفسیر کرد

در مهامکس جمعی از باتجربه ترین مدرسین و متخصصین آنالیز طیف سنچی رامان تفسیرهای منحصر به فرد و کاملی را برای محققین عزیز ارائه می کنند. این تحلیل ها و تفسیرها به صورت زیر می باشند:

 • تعیین ارتعاشات ترکیبات آلی و معدنی
 • تحلیل طیف های رامان نانوذرات فلزی (اسپکتروسکوپی رامان مرسوم به SERS)
 • تعیین باندهای حاضر در الگو و نوع ارتعاشات فونونی مربوطه در نمونه های نانومواد کربنی
 • بررسی حضور آلوتروپ های مختلف کربنی
 • بررسی تخصصی طیف رامان گرافیت، گرافن، نانولوله کربنی، نانوالماس، کربن پیاز شکل، کربن شیشه ای و دوده و تعیین ویژگی های مربوطه
 • تعیین درجه بلورینگی و وضعیت هیبریداسیونی اتم های کربنی
 • تحلیل طیف های نانو مواد کربنی عامل دار شده
 • تحلیل تغییرات فازی و استحاله ها در حین فرآیندهای طراحی
 • تحلیل طیف رامان مربوط به دارو و نانوسیستم های حاوی آنها
 • تحلیل طیف رامان مواد لایه نازک
 • تفکیک پیک های الگوی پراش: این خدمت از خدمات تحلیل منحصر به فرد مهامکس است. ممکن است به دلیل همپوشانی پیک ها برخی مشاهده برخی پیوندها امکان پذیر نباشد. به این معنی که یک پیک ممکن است در حقیقت از چند پیک تشکیل شده باشد. متخصصین با تجربه مهامکس می توانند این پیک ها را از هم تفکیک کنند!
 • رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس آماده کمک می باشند.
 • مشاوره تخصصی: آیا آنالیز رامان روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل مانند آنالیز طیف سنجی رامان دیگری است؟ متخخصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.
 • آموزش و برگزاری کارگاه های تخصصی: در صورت نیاز به یادگیری مبانی و کاربردهای روش رامان به صورت انفرادی یا گروهی، مدرسین مهامکس با سال ها تجربه آماده برگزاری کارگاه های تخصصی هستند. برای این منظور می توانید درخواست خود را در بخش آموزش و کارگاه ها ثبت کنید.

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود