ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز DRS

آنالیز  DRS یا Diffuse reflectance spectroscopy روش طیف سنجی UV-VIs برای نمونه های جامد، سطوح و پودری بدون نیاز به محلول سازی یا پخش کردن مواد در مایعات است. از آنجایی که کیفیت و شدت پرتوهای منعکس شده از سطوح به خواص فیزیکوشیمیایی نمونه و رنگ سطوح بستگی دارد، این روش یکی از پرکاربردترین روش ها برای مطالعه نمونه های فلزی و اکسیدفلزی است. به عنوان مثال این روش برای محاسبه باندگپ سرامیک ها نسبت به روش طیف سنجی محلولی ارجحیت دارد. همچنین میزان مورد نیاز برای انجام آنالیز بسیار کم بوده و روشی غیر تخریبی است. این روش در مهامکس برای کلیه قطعه ها، سطوح و نمونه های پودری با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز DRS

DRS S_4100 SCINCO

قابلیت های این دستگاه:

آنالیز UV نمونه های پودری

مقدار ماده مورد نیاز: 35 میلی گرم

عودت نمونه: ندارد.

نوع جوابدهی: یک تصویر، فایل اکسل و فایل خام

مدت زمان تحلیل نتایج: 15 روز کاری پس از دریافت نتیجه آنالیز

برای این دستگاه نمونه حساس به دما پذیرش نمی شود  .

مدت زمان انجام آنالیز ۱۶ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز DRS

آنالیز  DRS یا Diffuse reflectance spectroscopy یا روش طیف سنجی بازتابی روشی جهت مطالعه خواص نوری نمونه های جامد یا سطوح است. دستگاه های اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی روشی است که در آن برهم کنش نور با نمونه مورد مطالعه قرار می گیرد. دستگاه‌های اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش / مرئی  (UV-VIS منجمله آنالیز DRS) از  پرکاربردترین دستگاه‌های طیف سنجی در آزمایشگاه است. از آنجایی که نور نمی تواند به داخل نمونه های جامد نفوذ کند، منعکس می شود. پرتوی تابشی اگر به نمونه به صورت متقارن همانند شکل زیر منعکس می شود، انعکاس specular و اگر در جهات مختلف بازتابیده شود، انعکاس diffuse  نامیده می شود. حال برای مطالعه نمونه، پرتوهای منعکس شده جمع آوری می شوند. دستگاه آنها را نسبت به شدت انعکاس در نمونه استاندارد (نمونه ای بدون جذب و با پراکندگی زیاد معمولا از جنس BaSOو آنرا  ۱۰۰٪ در نظر می گیرد) می سنجد. وقتی نور با زاویه صفر درجه به نمونه تابیده می شود، پرتوهای specular دیگر مدنظر قرار نگرفته و نتها پرتوهای diffuse محاسبه می شوند.

این روش امروزه به صورت گسترده برای آنالیز نمونه های جامد و سطوح مورد استفاده قرار می گیرد. یک مزیت مهم این روش نیاز به نمونه بسیار اندک است. پرتو منعکس شده وابسته به خواص فیزیکو شیمیایی و رنگ سطح است. به دلیل عدم استفاده از مایعات به عنوان حلال یا دیسپرسانت، این روش گزینه مناسبت تری برای بررسی خواص نوری فلزات و نیمه رسانا مانند محاسبه باندگپ است. در صورتی که نمونه شما مایعات بوده یا در تمایل دارید در حلالی حل یا پخش شود، آنالیز UV-Vis را در بین آنالیزهای طیف سنجی انتخاب نمایید. و اگر نمونه شما جامد قطعه ای یا سطح بوده و یا نمونه پودری است و نمی خواهید دیسپرس شود این آنالیز را انجام دهید.

برای آنالیز نمونه های پودری، از ماده های پودری به همراه ماده مرجع (عموما پتاسیم برمید، KBr) به نسبت یک به پنج قرصی با ضخامت حدود ۱/۵ میلیمتر  تولید شده و سپس نمونه تحت تابش پرتو قرار می گیرد. (برای دیگر نمونه ها مانند سطح و قطعات قرص سازی انجام نمی گردد).