ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز Contact Angle – زاویه تماس

آنالیز زاویه تماس یا contact angel آزمونی برای اندازه گیری زاویه تماس یک قطره مایع (عموماً آب) با یک سطح جامد است. از طریق این آنالیز می‌توان میزان آبگریزی، آب دوستی و یا تمایل به جذب سایر مایعات به غیر از آب را روی سطح اندازه‌گیری کرد. در ساخت و کنترل کیفیت سطوح آبگریز و یا آبدوست مهم‌ترین آزمون، آنالیز زاویه تماس است. آنالیز contact angel در تحقیقات حوزه آب و فاضلاب مانند بررسی خواص غشاء ها و بررسی خواص سطوح آب گریز بر پایه نانوفناوری کاربرد ویژه ای دارد. آنالیز زاویه تماس استاتیکی و دینامیکی در مهامکس برای نمونه های مسطح و برای سیال های مختلف برای سه نقطه با تجهیزات و نرم افزارهای پیشرفته صورت می پذیرد.

Contact

شرایط خاص و نکات مهم آنالیز Contact Angle – زاویه تماس

نمونه‌ها در آنالیز زاویه تماس یا contact angel باید به صورت تخت و مسطح باشند (مانند لایه‌های نازک روی سطح شیشه). ابعاد نمونه‌ها بهتر است از 1 در 2 سانتیمتر بزرگ‌تر باشند و از 5 در 5 سانتیمتر کوچکتر باشد. امکان انجام آنالیز برای محلول‌ها و سیالات دیگری غیر از آب با هماهنگی قبلی وجود دارد. این آنالیز برای نمونه‌های پودری مناسب نیست (درصورتی که امکان قرص کردن نمونه وجود نداشته باشد). انواع آنالیز های دینامیکی شامل فیلم برداری، حرکت قطره بر روی سطح، تعیین زاویه پیشروی و پسروی نیز امکان پذیر است.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز Contact Angle – زاویه تماس

Contact Angle CAG-20

قابلیت های این دستگاه : 

آنالیز استاتیکی 

ابعاد مورد نیاز:  بین 1*2 و 5*5 سانتی متر با ضخامت نهایت 2 سانتی متر

عودت نمونه : دارد

نوع جوابدهی: گزارش تصاویر به همراه زاویه 

مدت زمان تحلیل نتایج: 15 روز کاری پس از دریافت نتیجه آنالیز

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال

Contact Angle CA-ES20

قابلیت های این دستگاه : 

آنالیز استاتیکی 

ابعاد مورد نیاز:  بین 1*2 و 5*5 سانتی متر

عودت نمونه : دارد

نوع جوابدهی: گزارش تصاویر به همراه زاویه 

مدت زمان تحلیل نتایج: 15 روز کاری پس از دریافت نتیجه آنالیز

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز Contact Angle – زاویه تماس

آنالیز Contact Angle – آزمون زاویه تماس

آزمون زاویه تماس یک آزمون مشخصه یابی برای اندازه گیری زاویه تماس یک قطر مایع (معمولا آب) با یک سطح جامد است. با استفاده از این آزمون می‌توان میزان آبگریزی، آب دوستی و یا تمایل به جذب سایر مایعات به غیر از آب را روی سطح اندازه‌گیری کرد. در ساخت و کنترل کیفیت سطوح آبگریز و یا آبدوست مهم‌ترین آزمون، آزمون زاویه تماس است. در برخی مواد کاتالیستی، و یا فتوکاتالیستی تغییر زاویه تماس می‌تواند به معنی تغییر گروه‌های روی سطح باشد. با استفاده از آنالیز زاویه تماس می‌توان تغییرات سطحی کاتالیست‌ها را در بازه زمانی مورد بررسی قرار داد.

در اندازه گیری زاویه تماس چند پارامتر نقش کلیدی دارند، یکی از این پارامترها حجم قطره است. معمولا در اندازه‌گیری زاویه تماس از قطره‌ای با حجم ۴ میکرولیتر استفاده می‌شود. دما نیز پارامتر تاثیرگذاری است از این رو باید نمونه، مایع و دستگاه برای چند ساعت در محیط آزمایشگاه با دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود تا نمونه و بقیه تجهیزات به دمای ۲۵ درجه برسند. مطابق تصویر زیر، زاویه تماس، زاویه بین سطح تماس مایع با جامد و مایع با گاز (هوا) است. هرچه این زاویه بیشتر باشد سطح آب‌گریزتر (اگر مایع آب باشد) است.

اگر زاویه تماس کمتر از ۱۰ درجه باشد نمونه ابر آبدوست، اگر زاویه تماس بین ۱۰ تا ۹۰ درجه باشد نمونه آبدوست، اگر زاویه تماس بین ۹۰ تا ۱۲۰ باشد نمونه آبگریز و اگر زاویه تماس بیشتر از ۱۲۰ درجه باشد نمونه ابر آبگریز نامیده می‌شود.

آزمون زاویه تماس