ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز CHNS

آنالیز CHNS یک آنالیز عنصری برای تعیین دقیق غلظت عناصر کربن، گوگرد، هیدروژن و نیتروژن در نمونه های جامد آلی و معدنی است. دستگاه CHNS که از روش آنالیز احتراقی به همراه کروماتوگرافی گازی استفاده می کند، دقیق ترین روش برای تعیین غلظت این عناصر بوده و در نتیجه برای تعیین فرمولاسیون مواد آلی و به خصوص داروها مواد غذایی کاربرد ویژه و منحصر به فردی دارد.

تعیین غلظت این مواد عموماً با روش های دیگر عنصری مانند آنالیز XRF و ICP امکان پذیر نیست. با روش EDAX می تواند تخمینی برای این عناصر بدست آورد ولی برای تعیین دقیق غلظت آنها باید فقط از آنالیز CHN استفاده کرد. در صورتی نیاز به سنجش غلظت عنصر گوگرد باشد، محققین می توانند آنالیز CHNS را انتخاب کنند. در مهامکس آنالیز CHN و CHNS با کیفیت بالا انجام می پذیرد.


شرایط خاص و نکات مهم آنالیز CHNS

نمونه باید همگن، ترجیحا خشک، عاری از رطوبت و حلال آلی باشد. حضور حلال در نمونه می تواند درصد عناصر را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
آنالیز برای نمونه های محلول مشروط پذیرش می شود و پاسخ برای چنین نمونه هایی با خطا می باشد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز CHNS

درباره آنالیز

آنالیز CHNS

دستگاه آنالیز عنصری CHN قادر است با سرعت بالا مقادیر کمی عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن و در برخی دستگاه ها گوگرد و اکسیژن  را در نمونه هایی با وزن معین تعیین کند. از این دستگاه برای مشخص کردن عناصر موجود و تعیین فرمولاسیون مواد شیمیایی و دارویی، ترکیبات آلی، نفت، زغال سنگ، مواد ژئولوژیکی، کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی و مواد  غذایی استفاده می شود. این سیستم از دو روش آنالیز کروماتوگرافی گازی و Flash combustion تشکیل شده است. عناصر موجود در نمونه در لوله احتراق Combustion که در دمای آن قابل کنترل است با عبور گاز اکسیژن اکسید می شود و اندازه گیری در گازهای حاصل از سوختن مواد به صورت اتوماتیک انجام می شود.

توانایی های کلی دستگاه آنالیز CHNS عبارتند از:

  • تعیین درصد عناصر کربن(c)، اکسیژن(O)، نیتروژن(N) در نمونه های مختلف آلی و معدنی
  • قابل استفاده در صنایع شیمیایی، دارویی، پلیمر، کشاورزی، غذایی و بیوتکنولوژی
  • تعیین فرمول تجربی
  • تعیین خلوص موارد

 

سوالات متداول

سوالات متداول آنالیز CHNS

نمونه آنالیز CHN می تواند جامد یا مایع ویسکوز باشد. دقت شود که برای نمونه پودری نمونه باید خشک و فاقد حلال یا رطوبت باشد.
جواب دستگاه به صورت جدولی است که درصد وزنی عناصر در آن قید شده است.
در صورت نیاز به تحلیل گر، کلیه تحلیل های مربوط به این آنالیز انجام می شود.
بهترین و دقیق ترین روش برای محاسبه درصد وزنی این عناصر آنالیز های CHNS است. روش EDS یا EDAX نیز می تواند تخمین از این عناصر به جزء هیدروژن انجام دهد. با این حال درصد خطای این آنالیز برای عناصر سبک زیاد است و جواب به همگنی نمونه نیز بستگی دارد.