ویژه های مهامکس
ویژه ها

تحلیل نتایج آنالیز DLS

آنالیز DLS رفتار مواد و ذرات معلق را درون مایعات نشان می دهد. نتیجه توزیع اندازه ذرات در این مایعات است. این آنالیز کاربرد گسترده ای در تحقیقات دانشگاهی و تولید محصولات صنعتی دارد. با این حال نتایج آن ممکن است گیج کننده باشد. اندازه ذرات ممکن است بر حسب شدت، حجم و یا تعداد باشد. همچنین اصلاحات متعددی در برگه گزارش وجود دارد که نیاز به دانش و تجربه برای تفسیر آن است. در نتیجه در صورتی که نیازمند کمک از تحلیل گران DLS دارید، می توانید درخواست تفسیر و تحلیل نتایج خود را در اینجا ثبت کنید تا تحلیل شما توسط متخصصین با تجربه انجام گردد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل نتایج آنالیز DLS

تحلیل نتایج آنالیز DLS

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تحلیل نتایج آنالیز DLS

در صورت نیاز به تفسیر نتایج آنالیز DLS، در مهامکس خدمات تخصصی تحلیل و تفسیر نمودارهای DLS توسط متخصصان باتجربه انجام می شود. این آزمون کاربرد گسترده ای در صنایع گوناگون دارد. از صنایع غذایی و دارویی تا شوینده ها. نتایج آنالیزهای DLS ممکن است گیج کننده باشد. در برخی از دستگاه ها نتایج به صورت نمودارهای گوناگون ارائه شده اند. چنانچه برخی بر حسب شدت، برخی حجم و برخی تعداد اند. همچنین اصلاحات متعددی در برگه گزارش وجود دارد مانند عدد PDI. از سوی دیگر ممکن است نیاز داشته باشید که متنی برای مقالتان آماده گردد. تمامی این موارد را می توانید با کمک متخصصین مهامکس انجام دهید. در زیر تفسیری کلی برای آنالیز DLS مشاهده می شود. توزیع اندازه ذرات ممکن است باریک یا پهن باشد. همچنین نوع تفسیر نتایج با توجه به کاربرد محصول متفاوت است. 

تفسیرهای گوناگون از نتایج DLS.

خدماتی که برای نتایج آنالیز DLS انجام می شود به صورت زیر است:

تفسیر نتایج بدست آمده: تفسیر نتایج بدست آمده با توجه به نوع کاربرد و پروژه تحقیقاتی شما.

رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس اماده کمک می باشند.

مشاوره تخصصی: آیا آنالیز DLS روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخخصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود.