ویژه های مهامکس
ویژه ها

درصد اولیه رطوبت خاک

رطوبت خاک به میزان آبی که در بین ذرات خاک محبوس شده است، می گویند. تعیین رطوبت خاک برای سنجش خواص آن و بررسی آب زمین های کشاورزی اهمیت دارد. روش های گوناگونی برای سنجش رطوبت وجود دارد. مرسوم ترین روش آزمایشگاهی روش وزن سنجی است. در این روش وزن خاک را قبل و بعد از خشک کردن می سنجند و سپس رطوبت را اندازه گیری می کنند. در مهامکس تعیین رطوبت خاک با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات درصد اولیه رطوبت خاک

درصد اولیه رطوبت خاک

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Gravtryime

استاندارد نشریه 893 موسسه تحقیقات خاک و آب
استاندارد ملی شماره 7

مقدار نمونه :30میلی گرم   

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۹۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

درصد اولیه رطوبت خاک

یکی از عوامل اساسی و با اهمیت برای رشد و نمو گیاهان رطوبت خاک است. تعیین رطوبت خاک برای تخمین میزان تبخیر آب برای مدیریت آبی در مزرعه ها و کشت زارها نیز اهمیت دارد. این امر به خصوص در مناطق خشک از اهمیت بیشتری برخوردار است. رطوبت در خاک به مقدار آبی که در فضای بین دانه های خاک قرار دارد، گفته می شود. رطوبت به صورت کلی به صورت رطوبت سطحی با رطوبت عمیق یا ریشه ای است. رطوبت سطحی، رطوبتی است که تا عمق حدود ۱۰ سانتی متری از سطح زمین وجود دارد. رطوبت ریشه ای مربوط به میزان آبی است که عمق ۲ متری از سطح زمین وجود دارد. این نوع از رطوبت در دسترس ریشه گیاهان است. در نتیجه با سنجش میزان آن می توان شناختی از میزان آب در دسترس گیاهان داشت. اگر میزان رطوبت زیاد باشد، خاک اصطلاحا فقیر می شود. در این شرایط آب باعث از دست رفتن منابع غذایی خاک می گردد.

روش های گوناگونی برای سنجش رطوبت خاک وجود دارد. استفاده از سنسورها مرسوم ترین روش است. در این روش سنسورها اطلاعات مختلفی را ضبط می کنند. سنسورها می توانند اطلاعات را در زمان های گوناگون ثبت کنند. در آزمایشگاه ها از دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده می کنند. معمول ترین روش غیر مستقیم استفاده از آون و روش های وزن سنجی است. در این روش ابتدا وزن خاک را می سنجند و سپس آنرا در آون قرار می دهند. دمای معمول آون در حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد است. برای برخی خاک ها مانند خاک های آلی دمای آون را پایین تر در نظر می گیرند.