ویژه های مهامکس
ویژه ها

تحلیل و تفسیر نتایج آزمون سمیت شناسی MTT

آزمون سمیت شناسی MTT روشی برای بررسی میزان سمیت محلول ها و ترکیبات بر روی سلول های سالم و سرطانی است. در این روش سلول ها پس از کشت در آزمایشگاه با مواد اصطلاحاً تیمار شده تا میزان سمیت آنها بررسی شود. نتیجه به این صورت است که برای هر غلظت از ماده میزان زنده بودن سلول ها مشخص خواهد شد. در صورتی که برای تفسیر نتایج خود نیاز به کمک از متخصصین مهامکس را دارید، می توانید درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.


شرایط خاص و نکات مهم تحلیل و تفسیر نتایج آزمون سمیت شناسی MTT

صدور فاکتور برای خدمت تحلیل امکان پذیر نمی باشد.

هزینه تفسیر برای تفسیرهای یپیچیده تر و بر اساس نیاز متقاضی تغییر می کند.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل و تفسیر نتایج آزمون سمیت شناسی MTT

تحلیل و تفسیر نتایج آزمون سمیت شناسی MTT

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تحلیل و تفسیر نتایج آزمون سمیت شناسی MTT

برای تحلیل و تفسیر نتایج روش سمیت شناسی MTT می توانید درخواست خود را به مدرسین و متخصصین مهامکس ارائه دهید. آزمون سمیت شناسی MTT روشی برای بررسی میزان سمیت محلول ها و ترکیبات بر روی سلول های سالم و سرطانی است. در این روش سلول ها پس از کشت در آزمایشگاه با مواد اصطلاحاً تیمار شده تا میزان سمیت آنها بررسی شود. نتیجه به این صورت است که برای هر غلظت از ماده میزان زنده بودن سلول ها مشخص خواهد شد. امروزه از این آزمون به صورت گسترده در تحقیقات پزشکی، زیست فناوری، صنایع غذایی و نانوتکنولوژی استفاده می شود.

نتایج بدست آمده از آزمون MTT به صورت خام به صورت نتایج میزان جذب گزارش می شود که باید به صورت نمودارهای استاندارد با محاسبات آماری دقیق گزارش شود و سپس نتایج تحلیل و تفسیر گردند. جهت دریافت حدمات این آزمون به صفحه آن مراحعه بفرمایید.
تست MTT

در مهامکس جمعی از باتجربه ترین مدرسین و متخصصین آنالیز های زیست فناوری تفسیرهای منحصر به فرد و کاملی را برای محققین عزیز ارائه می کنند. این تحلیل ها و تفسیرها به صورت زیر می باشند:

  • تفسیر نتایج و مقایسه نتایج نمونه های مختلف
  • محاسبه میزان IC 50%
  • تعیین میزان شدت تفاوت نتایج با تست کنترل (The significant difference between control and treated cells)
  • انجام محاسبات آمار
  • رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس آماده کمک می باشند.
  • مشاوره تخصصی: آیا آنالیز MTT روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخصصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.
  • آموزش و برگزاری کارگاه های تخصصی: در صورت نیاز به یادگیری مبانی و کاربردهای روش MTT به صورت انفرادی یا گروهی، مدرسین مهامکس با سال ها تجربه آماده برگزاری کارگاه های تخصصی هستند. برای این منظور می توانید درخواست خود را در بخش آموزش و کارگاه ها ثبت کنید

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود