ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری رنگ

رنگ یکی از خصوصیات فیزیکی آب و  پارامترهای نشان دهنده کیفیت آب است. در بسیاری از مواقع آب بی رنگ نیست و باید منشاء این رنگ ها مشخص شود. گاهی پساب های رنگی حاوی رنگ متیلن بلو یا پساب صنایع نساجی که حاوی ترکیبات رنگی در غلظت های پایین است وارد منایع آبی شده و رنگی غیر طبیعی ایجاد می کنند. گاهی این رنگ ها منشاء طبیعی دارند. مثلا جلبک هایی که رنگدانه دارند و آب با عبور از این جلبک ها رنگی می شود. برای سنجش رنگ یک روش مقایسه ای به نام Hazen وجود دارد که مبتنی بر رنگ دو نمک پلاتین و کبالت است که معمولا در نسبت های مشخصی این نمک ها ترکیب می شوند و هر کدام در حالت خالص تا ترکیبی رنگ های متفاوت از خود نشان می دهند. در مهامکس این آزمون با دقت بالا انجام می شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری رنگ

اندازه گیری رنگ

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری رنگ

رنگ یکی از خصوصیات فیزیکی آب است. در بسیاری از مواقع آب بی رنگ نیست و باید منشاء این رنگ ها مشخص شود. گاهی پساب های رنگی حاوی رنگ متیلن بلو یا پساب صنایع نساجی که حاوی ترکیبات رنگی در غلظت های پایین است وارد منایع آبی شده و رنگی غیر طبیعی ایجاد می کنند. گاهی این رنگ ها منشاء طبیعی دارند. مثلا جلبک هایی که رنگدانه دارند و آب با عبور از این جلبک ها رنگی می شود. برای سنجش رنگ یک روش مقایسه ای به نام Hazen وجود دارد که مبتنی بر رنگ دو نمک پلاتین و کبالت است که معمولا در نسبت های مشخصی این نمک ها ترکیب می شوند و هر کدام در حالت خالص تا ترکیبی رنگ های متفاوت از خود نشان می دهند.