ویژه ها

آزمون آنتی باکتریال تعیین قطر هاله عدم رشد – آزمون دیسک دیفیوژن (Disk diffusion)

آنالیز آنتی باکتریال تعیین قطر هاله عدم رشد یا دیسک دیفیوژن (Disk diffusion) روشی برای سنجش اثرات ضد باکتری فرمولاسیون ها و از مهمترین و پرکاربردترین آزمون های حوزه میکروبیولوژی است. در این روش باکتری ها را در یک پلیت کشت داده و سپس دیسک های آزمون را به پلیت منتقل کرده و بعد از یک روز ناحیه ای که باکتری ها رشد نکرده را محاسبه می کنند.

در نتیجه هر چه هاله بزرگتر باشد، اثر ضد باکتریایی قوی تر است. این آزمون به صورت مکمل آنالیز تعیین MIC و MBC است. این روش برای مقایسه قدرت آنتی باکتریایی با یک انتی بیوتیک شناخته شده مناسب است. اهمیت آنالیز تعیین قطر هاله عدم رشد یا دیسک دیفیوژن امروزه به دلیل افزایش مقاومت دارویی باکتری ها بسیار بیشتر شده است. در مهامکس این آزمون برای رنج گسترده ای از باکتری های گرم مثبت و منفی و با کیفیت بالا انجام می پذیرد.

disk-diffusion

شرایط خاص و نکات مهم آزمون آنتی باکتریال تعیین قطر هاله عدم رشد – آزمون دیسک دیفیوژن (Disk diffusion)

هزینه اعلام شده برای انجام آزمون برای هر نمونه و بر روی یک گونه است. در صورت درخواست انجام تکرار و گزارش آزمون برای بیش از سه غلظت، هزینه آزمون افزایش می یابد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آزمون آنتی باکتریال تعیین قطر هاله عدم رشد – آزمون دیسک دیفیوژن (Disk diffusion)

Disk diffusion

مقدار ماده مورد نیاز: 5 میلی گرم/10 میلی لیتر

عودت نمونه : ندارد

نوع جوابدهی: فایل اکسل

 

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آزمون آنتی باکتریال تعیین قطر هاله عدم رشد – آزمون دیسک دیفیوژن (Disk diffusion)

آزمون آنتی باکتریال عبارت است از سنجش اثر آنتی بیوتیک یا سایر عوامل آنتی میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری ها در محیط آزمایشگاهی. یکی از روش های آن روش تعیین قطر هاله عدم رشد یا دیسک دیفیوژن است. این روش همچنین به روش Kirby-Bauer نیز مشهور است.

در این روش بعد از ایزوله کردن باکتری ها، مقداری از کلونی باکتری ها را برداشته و در محیط سرم حل می کنند. بعد از تهیه محلول هموژن، با سواب محلول را به هم زده و آن را به محیط کشت مولر هینتون منتقل می کنند.  سپس به وسیله سواب، محیط را کشت داده و بعد از کشت، دیسک های انتی بیوگرام را بر روی محیط کشت انتقال می دهند. بعد از قرار دادن دیسک ها، در پلیت را بسته و به مدت یک روز آنها را در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد، در انکوباتور نگهداری می کنند. بعد از ۲۴ ساعت پلیت را زیر نور بررسی کرده و ناحیه عدم رشد را اندازه گیری می کنند.