ویژه های مهامکس
ویژه ها

آزمون کامل نمک خوراکی یددار استاندارد ۱۱۹۵

در استاندارد ۱۱۹۵ سازمان ملی استاندارد، مشخصات فیزیکی و شیمیایی، مقدار ناخاصی های مجاز، کیفیت پوشش بسته بندی و نشانه گذاری الزامی بر روی بسته بندی برای نمک های خوراکی یددار به صورت کامل شرح شده است. این استاندارد شامل مشخصات استاندارد ظاهری نمک، مقدار خلوص و مجاز مواد خارجی و ناخالصی ها و روش ها انالیز آنها، کیفیت بسته بندی و علائم لازم برای نشانه گذاری است. در مهامکس آزمون کامل نمک خوراکی غیر ید دار بر اساس استاندارد ۱۱۹۵ توسط آزمایشگاه های معتمد انجام می شود. می توانید درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آزمون کامل نمک خوراکی یددار استاندارد ۱۱۹۵

آزمون کامل نمک خوراکی یددار استاندارد ۱۱۹۵

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

آزمون کامل نمک خوراکی یددار استاندارد ۱۱۹۵

در استاندارد ۱۱۹۵ ویژگی ها، نمونه برداری، روش های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری نمک خوراکی یددار شرح داده شده است. نمک خوراکی ید دار کلرور سدیم متبلور است که شورمزه و بدون بو بوده و طی فٰایندهای کنترل شده به آن ترکیبات یدور یا یدات پتاسیم افزوده شده است. مواد خارجی شامل کلیه ذرات غیر از نمک است که با چشم غیر مسلح نیز مشاهده می شوند. خواص فیزیکی ذکر شده در سند این استاندارد بیان شده است.

میزان ید نمک خوراکی یدادار ۴۰ میکروگرم در گرم ذکر شده است. اگر چه در بازه ۲۰ تا ۵۵ میکرگرم بر گرم نیز قابل قبول بیان شده است. مقدار مجاز تمام آلاینده فلزی در استاندارد ۱۱۹۵ ذکر شده است. به عنوان مثال مقدار مجاز سرب ۱ میلی گرم بر کیلوگرم و مقدار مجاز آرسنیک ۰/۵ میلی گرم بر کیلوگرم است. روش دقیق تمام آزمون های خلوص سنجی در استاندارد ذکر شده است. آزمون مواد نامحلول، آزمون درصد رطوبت، آزمون میزان کلسیم و منیزیم، آزمون سولفات،‌ قلیاییت و اسیدیته و آزمون مقدار ید با ذکر شماره سند استاندارد مشخص شده اند. 

در خصوص استانداردهای ذکر شده برای بسته بندی نمک ها، پوشش نمک ها باید در برابر رطوبت غیر قابل نفوذ باشند. همچنین هیچگونه اثری بر روی نمک نداشته باشد. استانداردهای نشانه گذاری نیز به دقت بیان شده اند. نشانه ها باید خوانا، با جوهر غیر سمی و پاک نشدنی باشند. جزئیات لازم در استاندارد ۱۱۹۵ به صورت کامل بیان شده است.

در مهامکس آزمون کامل نمک خوراکی یددار بر اساس استاندارد ۱۱۹۵ توسط آزمایشگاه های معتمد انجام می شود. می توانید درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.