ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری فنل

فنل ها ترکیباتی حاوی گروه های کربوکسیل و حلقه های بنزنی هستند که امروزه کاربردهای گسترده ای در صنعت مانند صنایع دارویی دارند. با این حال این ترکیبات عموما سمی بوده و میزان مجاز آنها در آب های آشامیدنی کمتر از یک ppb است. در نتیجه تعیین غلظت ها از اهمیت بالایی برخورد دار است. در مهامکس میزان فنل در آب توسط متخصصین و با بالاترین کیفیت انجام می گردد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری فنل

اندازه گیری فنل

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Photometric

استاندارد Standard Method-5530-Phenol-D

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری فنل

فنول یا فنل ترکیباتی آلی هستند که شامل گروه های هیدروکسیل و حلقه های بنزنی هستند. ساده ترین شکل آن فنل است که پودری سفید رنگ است. در حمل و نقل آن باید دقت کرد زیرا می تواند باعث سوختگی شود. همچنین فنل در آب قابل حل شدن است. تاکنون کاربردهای گوناگونی برای فنل ها گسترش یافته است. به عنوان مثال در محصولات ضدعفونی کننده، در صنایع دارویی و درمانی و ... با این حال تماس مستقیم با فنل ها می تواند باعث مشکلات متعددی شود. چنانچه تماس های پوستی، تنفس آنها و ورود آنها از طریق دهان باعث آسیب هایی به اندام های انسان می شود. در نتیجه مطالعات سمیت شناسی آنها مورد توجه محققین قرار گرفته است. اثرات سمیتی آنها شامل مشکلات ریوی، عضلانی و گوارشی، حساسیت ها و آسیب های چشمی و پوستی و تشنج است.

در نتیجه بررسی میزان این ترکیبات در آب های آشامیدنی ضروری است. در استاندارها میزان مجاز یازده ترکیب فنلی در آب مشخص شده است. این آلاینده در دسته آلاینده ای بسیار خطرناک رده بندی می شوند و عموما میزان مجاز  آنها کمتر از یک ppb است. اندازه گیری فنول ها عموما از طریق دستگاه های کروماتوگرافی گازی همراه با شناساگر FID و یا با استفاده از روش های بر پایه فتومتری انجام می شود. میزان آنها نه تنها در آب، بلکه در خاک و فاضلاب و پساب ها نیز بررسی می شود.