ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری کل مواد معلق (TSS)

TSS یا Total suspended solids به معنای کل مواد جامد معلق در آب است. برای اندازه گیری TSS ذرات توسط یک فیلتر  جذب می شوند که سایز این ذارات ممکن است بزرگ، بسیار ریز و یا حتی در حد یک میکرون باشد. از جمله مواد جامد معلق در آب می توان به شن و ماسه، چوب و یا انواع میکروب و باکتری ها اشاره کرد. برای اندازه گیری TSS ذرات باقی مانده بر روی فیلتر جاذب را جمع آوری کرده و خشک کرده و سپس وزن می کنند و مقدار TSS را بر حسب  PPM و یا میلی گرم بر لیتر گزارش می کنند.

 


شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری کل مواد معلق (TSS)

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری کل مواد معلق (TSS)

اندازه گیری کل مواد معلق (TSS)

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Photometric

استاندارد Colorimetric Analytical Method 

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۶۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری کل مواد معلق (TSS)

TSS مخفف عبارت Total suspended solids به معنای کل مواد جامد معلق در آب است. در TSS ذرات توسط یک فیلتر  جذب می شوند که سایز این ذارات ممکن است بزرگ، بسیار ریز و یا حتی در حد یک میکرون باشد. از جمله مواد جامد معلق در آب می توان به شن و ماسه، چوب و یا انواع میکروب و باکتری ها اشاره کرد . برای اندازه گیری TSS ذرات باقی مانده بر روی فیلتر جاذب را جمع آوری کرده و خشک کرده و سپس وزن می کنند و مقدار TSS را بر حسب  PPM و یا میلی گرم بر لیتر گزارش می کنند.

در آب های آشامیدنی مقدار TSS از اهمیت ویژه ایی برخوردار است ولی در آب هایی که عمل تصفیه روی آنها انجام نشده است مانند  آبهای صنعتی و ... مقدار TSS بسیار مهم است و از جمله داده های حائزه اهمییت در کیفیت آب می باشد. از زیان های TSS بالا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش کیفیت آب: تغییر خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی آب بر اساس استانداردهای استفاده از آن
  • کدر شدن مایعات به علت حضور ذرات معلقی که با چشم غیر مسلح غیر قابل مشاهده اند.
  • باعث  نرسیدن نور خورشید به آب ها میشود و این باعث رشد لجن‌ در سطح آب میشود که این باعث به خطر افتادن زندگی جانداران زیر آب میشود.
  • با تشکیل رسوب در سیستم های سرمایشی و گرمایشی باعث کاهش راندمان و بهره وری در صنعت میشود.
  • روش اندازه گیری tss آب:

    برای اندازه گیری غلظت TSS، صافی با اندازۀ منافذ مشخص خشک شده را وزن میکنند. سپس آب را از صافی  عبور میدهند  (صافی های آزمایش TSS از ۰/۴۵ تا ۲ میکرومتر اند اما معمولاً کمتر از ۲ میکرومتر میباشند و برای آب و فاضلاب منافذ حدود ۱/۵۸ میکرومتر میباشند). که مواد جامدی از صافی مشخص شده رد نمیشوند که آن TSS است‌. سپس صافی را در دمای ۱۰۳ تا ℃ ۱۰۵ خشک میکنند و دوباره آنرا اندازه گیری می کنند. اختلاف وزن های محاسبه شده قبل و بعد از صافی؛ وزن مواد جامد معلق نمونۀ آب است.