ویژه های مهامکس

اندازه گیری کل مواد معلق (TSS)

TSS مخفف عبارت Total suspended solids به معنای کل مواد جامد معلق در آب  است .در  TSS ذرات توسط یک فیلتر  جذب می شوند که سایز این ذارات ممکن است  بزرگ, بسیار ریز و یا حتی در حد یک میکرون باشد. از جمله مواد جامد معلق در آب می توان به شن و ماسه، چوب و یا انواع میکروب و باکتری ها اشاره کرد . برای اندازه گیری TSS  ذرات باقی مانده بر روی فیلتر جاذب را  جمع آوری کرده وخشک کرده و سپس وزن می کنند و مقدار TSS را بر حسب  PPM و یا میلی گرم بر لیتر  گزارش می کنند .

در آب های آشامیدنی مقدار TDS  از اهمیت ویژه ایی برخوردار است ولی در آب هایی که عمل تصفیه روی آنها انجام نشده است مانند  آبهای صنعتی و ... مقدار TSS  بسیار مهم است و از جمله داده های حائزه اهمییت در کیفیت آب می باشد .

 

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری کل مواد معلق (TSS)

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری کل مواد معلق (TSS)

درباره آنالیز

اندازه گیری کل مواد معلق (TSS)