ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری میزان رنگ های مصنوعی در مواد خوراکی

رنگ های طبیعی و مصنوعی به صورت گسترده در مواد خوراکی به عنوان رنگ دهنده یا طعم دهنده به کار برده می شوند. رنگ های طبیعی را عموما از گیاهان استخراج کرده و رنگ های مصنوعی از مشتقات نفتی هستند. البته کاربرد این رنگ ها تنها به مواد غذایی محدود نمی شود و امروزه به صورت گسترده در صنایع دیگر مانند صنایع دارویی و نساجی نیز به کار برده می شوند. کینولین، آمارنت، کارموزاین و تارترازین از جمله رنگ های مصنوعی پرکاربراند. با این حال باید میزان این رنگها به دقت اندازه گیری شود، زیرا مصرف بیش از حد آنها خطرناک است. در مهامکس خدمت اندازه گیری میزان رنگ های مصنوعی در انواع مواد منجمله مواد خوراکی، توسط متخصصین و با بالاترین کیفیت انجام می شود. برای ثبت درخواست خود کافی است تا درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید و پس از تایید نمونه خود را ارسال بفرمایید.

اندازه

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری میزان رنگ های مصنوعی در مواد خوراکی

اندازه گیری میزان رنگ های مصنوعی در مواد خوراکی

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

اندازه گیری میزان رنگ های مصنوعی در مواد خوراکی

رنگ های طبیعی و مصنوعی به صورت گسترده در مواد خوراکی به عنوان رنگ دهنده یا طعم دهنده به کار برده می شوند. رنگ های طبیعی را عموما از گیاهان استخراج کرده و رنگ های مصنوعی از مشتقات نفتی هستند. البته کاربرد این رنگ ها تنها به مواد غذایی محدود نمی شود و امروزه به صورت گسترده در صنایع دیگر مانند صنایع دارویی و نساجی نیز به کار برده می شوند. کینولین، آمارنت، کارموزاین و تارترازین از جمله رنگ های مصنوعی پرکاربراند. با این حال باید میزان این رنگها به دقت اندازه گیری شود، زیرا مصرف بیش از حد آنها خطرناک است. در مهامکس خدمت اندازه گیری میزان رنگ های مصنوعی در انواع مواد منجمله مواد خوراکی، توسط متخصصین و با بالاترین کیفیت انجام می شود. برای ثبت درخواست خود کافی است تا درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید و پس از تایید نمونه خود را ارسال بفرمایید.

امروزه از افزودنی های طبیعی و مصنوعی متعددی در مواد خوراکی و غذایی استفاده می شود. این ترکیبات به عنوان رنگ دهنده، شیرین کننده، طعم دهنده و … مورد استفاده قرار می گیرند. رنگ های طبیعی عموما از گیاهان و رنگ دانه های آلی و معدنی بدست می آیند. رنگ های مصنوعی بیشتر از نفت حاصل می شوند. استفاده از این رنگ ها روز به روز بیشتر می شود. رنگ های مصنوعی نه تنها در غذاها بلکه در داروها، صنایع نساجی و مطالعات زیست شناسی نیز کاربرد دارند. کینولین، آمارنت، کارموزاین و تارترازین از جمله رنگ های معروف اند. تارترازین به صورت گسترده در مواد خوراکی مانند پفک ها، سس ها، کنسروها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه تولید این رنگ ها نسبت به رنگ های طبیعی کمتر است و این امر دلیل اصلی در کاربرد گسترده این رنگ ها است. همچنین رنگ های مصنوعی عموما پایدارتر از رنگ های زبیعی هستند. با این حال حد مجاز رنگ های مصنوعی کمتر از رنگ های طبیعی است و باید میزان آنها به خصوص در مواد خوراکی بررسی شود. رنگ های آزو یا آنهایی که درای حلقه بنزنی هستند می توانند در صورت مصرف طولانی مدت آسیب زا بوده و ایجاد بیماری های ریوی و ... کنند

در جدول زیر دستگاهایی که به منظور اندازه گیری میزان رنگ های مصنوعی در مواد خوراکی به کاربرده می شوند مشاهده می شود. می توانید جهت بررسی میزان رنگ ها در نمونه خود در این صفحه درخواست خود را ثبت بفرمایید. پس از تایید درخواست نمونه خود را ارسال کرده تا بررسی با بالاترین کیفیت انجام گردد.

ردیف خدمت و دستگاه آنالیز مورد استفاده
۱ کروماتوگرافی مایع با کرایی بالا (HPLC)
۲ آنالیزهای شیمی تر
۳ کروماتوگرافی لایه نازک