ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری کدورت (NTU)

کدورت محلول ها نشان دهنده میزان شفافیت آنها است. اساس اندازه گیری کدورت بر پایه عبور نور است. در حقیقت نور به نمونه تابیده شده و بررسی می شود که شدت نور عبوری چقدر است. هر یک از این ذرات معلق در آب بر اساس مشخصاتشان مانند شکل، اندازه ذرات و میزان تراکم آنها از طریق جذب و یا پراکنده کردن مقداری از نوری که به محلول تابیده شده است، شدت نور عبور کرده را کاهش می دهد. دستگاهی که برای این سنجش به کار می رود nephelometer نامیده می شود و واحد آن NTU است. در مهامکس آنالیز تعیین کدورت آب با بالاترین کیفیت انجام می گردد.

NTU

شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری کدورت (NTU)

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری کدورت (NTU)

اندازه گیری کدورت (NTU)

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Photometric

استاندارد Standard Method- 2130 B

مقدار ماده مورد نیاز: 15 میلی لیتر

عودت نمونه: ندارد

نوع جوابدهی: فایل اکسل 

 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۶۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری کدورت (NTU)

اندازه گیری کدورت یا NTU -Turbidity روشی است که با استفاده از اشعه مادون قرمز میزان کدورت محلول ها را که نشان دهنده شفافیت آنها است، بدست می آورد. کدورت از مشخصات با اهمیت آب و پسآب ها محسوب می گردد که مقدار آن متناسب با ذرات کلوییدی و معلق بسیار کوچکی در آب است که به سادگی ته نشین نمی شوند. ذرات معلق با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نمی باشند. با این حال این ذرات در برابر نور مقاومت نشان می دهند.

هر یک از این ذرات معلق در آب بر اساس مشخصاتشان مانند شکل، اندازه ذرات و میزان تراکم آنها از طریق جذب و یا پراکنده کردن مقداری از نوری که به محلول تابیده شده است، شدت نور عبور کرده را کاهش می دهد. هر چـه میزان نـور عبـور کرده از محلول بیشتر باشد، ظاهر محلول شفاف‌تر است و هر چه مقدار ذرات معلق، آلی یا معدنی، در محلول بیشتر باشد، شدت نور جذب یا منحرف‌ شده بیشتر بوده و بنابراین کدورت محلول بیشتر است. ذرات معلق عموماْ شامل ذرات گل و لای، خاک های رس، میکروب ها مانند باکتری‌ ها و ویروس ‌ها، انواع میکرو ارگانیسم‌ ها، رنگ های محلول، ذرات بلک مانند کربن فعال و انواع فلزات و اکسید های فلزی می باشند.

تست کدورت سنجی

از میان پارامترهای مشخص‌کننده کیفیت آب، کدورت از اهمیت بالایی دارد. کدورت آب به صورت عمومی منجر به بروز نارضایتی مشترکان می شود. کدورت بالاتر از پنج واحد با چشم نیز قابل رویت است. محور اصلی عملکرد فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب بر پایه کیفیت و میزان کدورت بنا شده است. کدورت در آب های سطحی و یا چشمه هایی که از خلل و فرج های کم بیرون آمده است بالا است. در تکنیک های محاسبه میزان کدورت، شدت عبور نور از محلول مورد آزمون با شدت پراکنده سازی نور مقایسه می شود.

بعد از آماده سازی دستگاه، رنج مناسب انتخاب و سپس نمونه استاندارد و کالیبراسیون را در دستگاه قرار می دهند و میزان کدورت اندازه گیری می شود. اندازه گیری کدورت در حقیقت بر اساس تکنولوژی مادون قرمز صورت می گیرد. این تکنولوژی امکان محاسبه سریع مقدار کدورت آب و محلول ها را حتی در محل فراهم می کند. داده های بدست آمده عموماْ بر حسب واحدهای فرمازین (Formazin) یا Nephlometry، بیان می گردند. میزان مطلوب کدورت در آب آشامیدنی بر اساس استاندارد ۱۰۵۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یک NTU و حداکثر مجاز آن ۵ NTU است.