ویژه های مهامکس
ویژه ها

تعیین میزان فسفات

عنصر فسفر عموما به صورت فسفات در منابع آبی وجود دارد. اگرچه به عنوان ترکیبی ضروری برای رشد جانوران آبزی است ولی ورود فسفات از طریق کودهای شیمیایی و پساب های صنعتی باعث افزایش آن و مشکلات محیط زیستی به عنوان مثال به دلیل شکوفایی جلبکی می شود. روش های گوناگونی برای اندازه گیری آن وجود دارد. ساده ترین روش استفاده از کیت های سنجش فسفات است. با این حال روش های آزمایشگاهی دقیق تری بر پایه طیف سنجی وجود دارد. در مهامکس اندازه گیری فسفات با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تعیین میزان فسفات

تعیین میزان فسفات

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Photometric

استاندارد Standard Method-4500-P D

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تعیین میزان فسفات

عنصر فسفر در منابع آبی و فاضلاب ها به صورت فسفات وجود دارد و عموما غلظت آن در منابع آبی طبیعی بالا نیست و بیشتر در برخی منایع آبی همانند رودخانه ها و در پیکره حیوانات آبزی مشاهده می گردد. فسفات از یون های اساسی برای رشد و منو گیاهان و ماهی ها است. با این حال میزان بالای آن مشکل زا است و حتی می تواند با افزایش شدید رشد جلبک ها منجر به شکوفایی جلبکی و مصرف مواد مغذی آب شود. اگر چه در منابع طبیعی میزان فسفات بالا نیست ولی فسفات از طریق پساب ها و کودهای شیمیایی می تواند وارد منابع آبی شود.

جهت اندازه گیری غلظت فسفات روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین روش استفاده از کیت های اندازه گیری فسفات است. استفاده از این کیت ها در آکواریوم ها و استخرها مرسوم است. عموما در کیت ها تشخیص میزان فسفات بر پایه مقایسه رنگ ایجاد شده با دستورالعمل کیت است. روش دقیق تر آزمایشگاهی استفاده از روش های تیتراسیون و طیف سنجی است. در این روش ابتدا مایع را به داخل کوت دستگاه ریخته تا قبل از اضافه کردن معرف کالیبراسیون انجام شود. سپس معرف که بر پایه اسید آسکوربیک است را به نمونه اضافه می کنیم که نتیجه آن ایجاد محلولی آبی رنگ است. غلظت فسفات را نهایتا می توان از طریق جذب و منحنی کالیراسیون بدست آورد.