ویژه های مهامکس
ویژه ها

تست کشش

تست

شرایط خاص و نکات مهم تست کشش

هزینه پایه انجام آنالیز ۷۵ هزار تومان است (برای کشش معمولی تا ۲۸ تن) و هزینه نهایی آنالیز بر اساس نوع آماده سازی و تست کشش تغییر خواهد کرد. 

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تست کشش

تست کشش

دستگاه غیر فعال می باشد.

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

تست کشش

تست کشش یکی از متداول‌ترین آزمون‌ها برای اندازه‌گیری خواص مکانیکی فلزات، پلیمرها و کامپوزیت‌ها است. تست کشش که با عنوان تست تنش نیز شناخته می شود، از مهمترین نوعِ آزمون مکانیکی بر روی مواد است که می توان بر روی یک ماده انجام داد. تست های کشش، ساده، نسبتاً ارزان قیمت و استاندارد هستند. در این آزمون با کشیدن نمونه، می توان واکنش ماده در برابر نیروهای کششی را بدست آورد. زمانی که ماده کشیده می شود، به استحکام کششی و ازدیاد طول آن ماده می توان دست یافت. نمودار بدست آمده از آزمون عموما برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت و پیش‌بینی اینکه چگونه یک ماده تحت انواع نیروها واکنش نشان می‌دهد، به کار می‌رود. نمودار تنش-کرنش بر اساس مقادیر نیرو اعمالی به ازدیاد طول رسم می‌شود. در نتیجه خروجی آزمون یک منحنی تنش/کرنش می‌باشد که نشان دهنده رفتار ماده تحت کشش است.

برای انجام آزمون کشش، بر اساس استاندارد مورد نیاز برای محصول تعدادی نمونه با شکل مشخص ساخته می‌شود. بر اساس شکل و جنس نمونه می‌توان از روش‌های تراشکاری  و فرزکاری CNC، وایرکات و یا واترجت برای آماده سازی نمونه استاندارد استفاده کرد. در مرحله بعد نمونه آماده شده بین فک‌های دستگاه کشش بسته می‌شود و با شرایط ذکر شده در استاندارد و یا متناسب با درخواست متقاضی نمونه کشیده می‌شود تا شکست روی دهد.

از تست کشش می‌توان مشخصات زیر را بدست آورد:

  • مدول الاستیک
  • تنش تسلیم
  • ازدیاد طول  (الانگیشن- elongation)
  • تنش نهایی
  • مساحت زیر نمودار (معیاری از چقرمگی)
  • ضریب سخت شوندگی
  • مشاهده و بررسی باندهای لودر

هدف و دامنه کاربرد :

هدف از تدوین این دستورالعمل برای انجام آزمون کشش عرضی جهت تعیین استحکام کششی و موقعیت شکست اتصال جوش های لب به لب است و برای تمامی محصولات جوش باده با فرایند جوش ذوبی کاربرد دارد .

آماده سازی نمونه :

آماده سازی نمونه طبق موارد زیر انجام می شود :

علامت گذاری نمونه جوش داده شده

برای علامت گذاری قطعه و تعیین محل تهیه نمونه آزمون ابتدا طبق استاندارد کاربردی نمونه، محل نمونه از قطعه جوش داده شده انتخاب می شود و با گچ محل مشخص می شود .

برش نمونه

برای برش با توجه به ضخامت قطعه و متریال آن می توان از گیوتین، شعله اکسی استیلن و پلاسما استفاده نمود .

شرایط محیطی مورد نیاز :

درصورت درخواست مشتری یا استاندارد کاربردی معین می شود ولی غالباً آزمایش در دمای محیط ۲۳±۵ درجه می باشد.