ویژه های مهامکس
ویژه ها

تحلیل نتایج میکروسکوپ HR-TEM

نتایج میکروسکوپ الکترونی عبوری با رزولوشن بالا HRTEM تنها محدود به تصاویر با بزرگنمایی های بسیار بالا نیست. ثبت الگوهای پراش و مشخص نمودن فاصله صفحات داده های دیگری از این میکروسکوپ می باشند که می تواند جهت تایید فازهای تشکیل شده و تحلیل ساختار ذرات به کار برده شود. با این حال تفسیر الگوهای پراش و تصاویر HRTEM دشوار است و به دانش و تجربه بالایی نیاز دارد. در نتیجه در مهامکس خدمات تحلیل و تفسیر نتایج این الگوها و رسم نمودارهای هیستوگرام برای نشان دادن توزیع اندازه ذرات، توسط متخصصین باتجربه برای کمک به محققین محترم انجام می گردد. جهت تحلیل نتایج خود می توانید درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید. 


شرایط خاص و نکات مهم تحلیل نتایج میکروسکوپ HR-TEM

جهت رسم نمودار هیستوگرام باید ذرات به صورت مشخص و واضح با هندسه نزدیک به کروی در تصاویر میکروسکوپی مشخص باشند.

کیفیت نتایج الگوی پراش باید برای امکان تحلیل مناسب باشد.

 

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل نتایج میکروسکوپ HR-TEM

تحلیل نتایج میکروسکوپ HR-TEM

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

تحلیل نتایج میکروسکوپ HR-TEM

در مهامکس خدمات تخصصی تحلیل و تفسیر تصاویر آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری با رزولوشن بالا یا HR-TEM High Resolution Transmission Electron Microscopy توسط متخصصان باتجربه انجام می شود. این میکروسکوپ قوی ترین میکروسکوپ و با بالاترین قدرت بزرگنمایی است. یکی از تفسیرهای مفید در خصوص تصاویر میکروسکوپ های الکترونی، رسم نمودار هسیتوگرام است. در این نمودار توزیع اندازه ذرات نشان داده می شود. با این حال میکروسکوپ HR-TEM داده های بسیار مفیدتری از دستگاه TEM معمولی در ایران می دهد. الگوی پراش و نشان دادن صفحات کریستالی در بزرگنمایی های بالا از جمله این داده می باشند. در تصویر زیر برخی از داده های HRTEM نشان داده شده است. 

تصویر سمت چپ تصاویر میکروسکوپی از ذرات، تصویر سمت راست تصاویر در بزرگنمایی های بسیار بالا که در آن فاصله صفحات اتمی قابل اندازه گیری است و تصویر سمت راست، الگوی پراش است. پراش پرتو الکترونی ابزاری قدرتمند برای تحلیل ساختار کریستالی مواد است. در تمام تصاویر الگوهای پراش یک نقطه روشن در مرکز قرار دارد که این نقطه در واقع مسیر الکترون‌های پراکنده نشده است. در نمونه‌های آمورف یک هاله در اطراف این نقطه ایجاد می‌شود که با فاصل گرفتن از نقطه مرکزی هاله کم نورتر می‌شود. در نمونه‌های پلی‌کریستال حلقه‌های دایره‌ای شکل در اطراف نقطه مرکزی دیده می‌شود هر یک از این حلقه ‌ها مربوط به یک خانواده از صفحات کریستالی است. با اندازه گیری شعاع هر یک از حلقه‌ها می‌توان خانواده مرتبط با آن صفحه را مشخص نمود (مانند XRD). در مواد تک کریستال نقاط روشنی در اطراف نقطه مرکزی دیده می‌شوند. هر نقطه اطراف نقطه مرکزی نشان د‌هنده یک صفحه کریستالی است. نقاط هم فاصله از نقطه مرکزی مرتبط به یک خانواده هستند.

با این حال تفسیر الگوهای پراش و تصاویر HRTEM دشوار است و به دانش و تجربه بالایی نیاز دارد. در نتیجه در مهامکس خدمات تحلیل و تفسیر نتایج توسط متخصصین باتجربه برای کمک به محققین محترم انجام می گردد. می توانید درخواست تفسیر و تحلیل نتایج خود را در اینجا ثبت کنید.

خدماتی که برای تحلیل نتایج میکروسکوپ های الکترونی HR-TEM انجام می شود به صورت زیر است:

  • تعیین اندازه دانه و رسم نمودارهای هیستوگرام: رسم نمودار هسیتوگرام تنها در صورتی امکان پذیر است که ذرات به صورت منفرد قابل رویت باشند. نتایج در قالب نمودار فایل world و PDF ارائه می شود.
  • تعیین صفحات کریستالی روی یک تصویر SAED
  • تعیین صفحات کریستالی روی دو تصویر High resolution در مقیاس ۱۰ و ۵ نانومتر
  • رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس اماده کمک می باشند.
  • مشاوره تخصصی: آیا آنالیز SEM یا TEM روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخخصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود.