ویژه ها

SDS-PAGE

الکتروفورز الکتروفورز عمودی (پلی اکریل آمید) تکنیک هایی برای تفکیک و مطالعه DNA ،RNA و پروتئین ها است.  از مرسوم ترین تکنیک های آن استفاده از ژل های پلی اکریل آمیدی و SDS است که به آن روش SDS-PAGE می گویند. در این روش نمونه ها پس از تزریق در چاهک ها به دلیل بار منفی شان به سمت الکترود مثبت حرکت می کنند. پروتئین های کوچکتر با سرعت بیشتری از ژل عبور می کنند و در نتیجه پروتئین ها بر اساس اندازه و وزن مولکولی شان تفکیک می شوند. تکه های DNA نیز بر اساس اندازه شان جدا می شوند و می توان معمولا موفقیت بودن فرآیند PCR را از این طریق می سنجند. الکتروفورز عمودی به همراه نمونه لدر ladder در صورت درخواست در مهامکس با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد. برای دریافت خدمات SDS-PAGE می توانید از طریق این صفحه یا صفحه خدمات الکتروفورز افقی و عمودی اقدام نمایید.

SDS_PAGE

شرایط خاص و نکات مهم SDS-PAGE

در صورت درخواست لدر اضافی، هزینه ۱۵۰ هزارتومان اضافه می شود.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات SDS-PAGE

آنالیز SDS-PAGE-الکتروفورز عمودی

* حداقل مقدار نمونه : پودر 10 میلی گرم، مایع 10 سی سی

* عودت نمونه : ندارد (به جز نمونه های قطعه )

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

SDS-PAGE

آنالیز SDS-PAGE یک روش کم هزینه سریع و تکرار پذیر جهت مطالعه پروتئین ها می باشد. این روش به طور معمول برای بررسی مراحل خالص سازی، محاسبه مقدار نسبی و تعیین وزن مولکولی پروتئین ها بکار می رود. در تکنیک SDS-PAGE به دلیل استفاده از ماده سدیم دودسیل سولفات (SDS)  و همچنین ویژگی های خاص ژل پلی اکریل آمید قدرت تفکیک پروتئین ها بسیار مطلوب می باشد.

در این تست مولکول های SDS  با اتصال به پروتئین ها بار طبیعی آنها را می پوشاند و توزیع یکنواختی از بارهای منفی بر روی آن ایجاد می نماید. در نتیجه این اتفاق، جداسازی پروتئین ها تنها بر اساس وزن مولکولی­شان صورت می گیرد. جهت خطی نمودن مولکول های پروتئینی، آنها را در معرض مقدار کافی SDS ، و ماده احیا کننده مرکاپتو اتانول جهت از بین بردن باندهای دی سولفیدی و احیانا دقایقی حرارت قرار می گیرند.

ژل پلی اکریل آمید  نقش بسیار موثری در تفکیک پروتئین ها در SDS-PAGE دارا می باشد. قطر منافذ موجود در ژل پلی اکریل آمید که متاثر از غلظت دو جزء سازنده آن می باشد (C % , T %) دامنه وزنی قابل تفکیک در SDS-PAGE را مشخص می کند. ژل پلی اکریل آمید از دو قسمت ژل متراکم کننده (Stacking gel) و ژل جداکننده (resolving gel)  تشکیل شده است. ژل متراکم کننده در بالا قرار گرفته است و مواد تشکیل دهنده آن با ژل جدا کننده متفاوت می باشد.

در ژل متراکم کننده به دلیل تراکم یکسان بار الکتریکی کلیه پروتئین ها حرکت آنها با سرعت یکسانی می باشد و به صورت یک لایه نازک در می آیند. اما با رسیدن مجموعه پروتئینی به ابتدای ژل جدا کننده ، جداسازی آنها بر اساس وزن مولکولی شروع می شود. بار خالص پروتئین- SDS در دامنه PH بین ۷-۱۰ تغییر چندانی نمی کند و حرکت پروتئین ها در این دامنه نیز تفاوت محسوسی ندارد.