ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز فوتوکارنت Photocurrent

Photocurrentفوتوکارنت:

 فوتوکارنت ((Photocurrent، یک تکنیک الکتروفوتوشیمیایی برای مشخصه یابی مواد حساس به نور می باشد. اساسا این تکنیک با استفاده از اعمال یک ولتاژ عملیاتی بر روی الکترودهای اصلاح شده با ماده مورد نظر و ردیابی جریان در حضور و عدم حضور نور بررسی می شود. چگالی جریان حاصل میزان کارایی ماده مورد نظر جهت تولید جریان الکتریکی در حضور نور را نشان می دهد. این تکنیک برای مشخصه یابی نانو ساختارهای حساس یه نور جهت طراحی سیستم های فوتوشیمیایی و الکتروفوتوشیمیایی همچون سل های خورشیدی و سل های نوری تصفیه آب کاربرد فراوانی دارد. همچنین فوتوکارنت در سیستم های فوتوکاتالیتیکی تجزیه آب و تولید هیدروژن و اکسیژن تکنیک مناسبی جهت ارزیابی کارایی سیستم می باشد. در شکل زیر نمونه ای از نمودار ثبت شده فوتوکارنت را مشاهده کنید که در آن زمان روشن شدن و خاموش شدن لامپ و تغییرات چگالی جریان حاصل از آن نشان داده شده است.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز فوتوکارنت Photocurrent

آنالیز فوتوکارنت Photocurrent

قابلیت های این دستگاه:

آنالیز نمونه های پودر، محلول و قطعه

مقدار ماده مورد نیاز: 15 میلی گرم/ 15 میلی لیتر

عودت نمونه: ندارد.

نوع جوابدهی: فایل اکسل

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز فوتوکارنت Photocurrent