ویژه های مهامکس
ویژه ها

تعیین میزان سولفید

سولفید یا هیدروژن سولفید H2S گازی بی رنگ و با بویی شبیه تخم مرغ و بسیار سمی است. در صنایعی همچون پالایشگاه های نفت، تصفیه خانه های فاضلاب و صنایع خمیر و کاغذ تولید می شود و مشکلی اساسی برای کارگران است. همچنان مشکلت محیط زیستی متعددی ایجاد می کند. روش های متعددی برای اندازه گیری آن وجود دارد. در مهامکس این امر توسط متخصصان و با بالاترین کیفیت انجام می گردد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تعیین میزان سولفید

تعیین میزان سولفید

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Titration

استاندارد Standard Method-4500 S

2- 

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تعیین میزان سولفید

سولفید یا هیدروژن سولفید H2S به طور عمده در فاضلاب هایی وجود دارد که ترکیبات عمده فاصلاب مواد آلی است. همچنین در حضور باکتری های کاهنده سولفات، یون سولفید نیز تولید می شود. در آب های زیرزمینی نیز و به خصوص در فصل بهار دیده می شود. وجود آن مشکلات زیادی را برای ماهی ها و محیط زیست آنها ایجاد کرده است. گاز هیدروژن سولفید بسیار سمی است و یکی از معضلات کارگران در تصفیه خانه می باشد. شناسایی اولیه آن برای کارگران از طریق بویایی است. در صنایعی همچون پالایشگاه های نفت، تصفیه خانه های فاضلاب و صنایع خمیر و کاغذ تولید می شود. با این حال تشخیص آن آسان نمی باشد. این گاز بی رنگ و با بویی شبیه تخم مرغ است. سولفید ها همچنان با فلزات تاسیسات تصفیه خانه ها واکنش داده و تشکیل رسوب می دهد و باعث خوردگی آنها می شود. 

در محلول هایی که اسیدی هستند، وجود آیودین منجر به اکسید شدن سولفید می گردد. سپس میزان آن را از طریق فرآیند تیتراسیون بدست می آوردند. از روش یودومتری نیز استفاده می شود. به خصوص برای نمونه برداری از چاه ها. در نمونه هایی که غلظت سولفید بالا است، روش متیلن بلو با تقطیر روش شناخته شده ای است. در این روش واکنش بین سولفید با کاراید فریک و دی متیل فنل آنادیامین منجر به تولید متیلن بلو می شود.