ویژه های مهامکس
ویژه ها

خدمات عصاره گیری با سوکسله

روش سوکسله یکی از روش های اصلی برای استخراج مواد موثره و عصاره گیری و تولید گیاهان دارویی بر پایه استفاده از حلال و حرارت است. به خصوص این روش برای استخراج چربی ها از گیاهان و زمانی که حلالیت جزء حل شونده حلالیت محدودی دارد، کاربرد دارد. گیاه را خشک می کنند و سپس در بخش استخراج دستگاه قرار می دهند. سپس حلال (که باید برای ماده موثره مورد نظر حلالیت انتخاب پذیر داشته باشد) تبخیر شده و پس از تقطیر، قطرات آن بر روی گیاه می ریزد و استخراج شروع می شود. هنگامی که میزان حلال و عصاره به حدی رسیدند، تخلیه شده و به محفظه حلال بر می گردند. فرآیند تا شفاف شدن حلال ادامه پیدا می کند. خدمات عصاره گیری با سوکسله در مهامکس با بالاترین کیفیت و دقت انجام می شود.


شرایط خاص و نکات مهم خدمات عصاره گیری با سوکسله

پس از عصاره گیری و خالص سازی، عصاره مورد نظر در ویال تحویل داده خواهد شد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات خدمات عصاره گیری با سوکسله

خدمات عصاره گیری با سوکسله

مدت زمان انجام آنالیز ۷ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

خدمات عصاره گیری با سوکسله

روش های متعددی برای استخراج و جداسازی انواع ترکیبات از گیاه (به خصوص مواد موثره) وجود دارد. استفاده از حلال مرسوم ترین و ساده ترین روش است. روش های دیگری همچون تکنیک تقطیر و تکنیک فشار و تصعید نیز وجود دارد. در تکنیک استخراج از طریق حلال، حلال در گیاه نفوذ می کند تا بخش حل شونده را در خود حل کند. پارامترهای متعددی برای استخراج وجود دارد. اندازه گیاه مورد نظر، میزان حلال و نسبت آن به مقدار گیاه، دما و زمان انجام فرآیند از جمله این پارامترها می باشند. مهمترین مرحله در فرآیند استخراج، انتخاب حلال است. عوامل متعددی در انتخاب حلال وجود دارد. حلال باید برای جزء ای که می خواهیم استخراج کنیم، انتخاب پذیر باشد. حلالیت مناسب با حل شونده، نزدیکی در قطبیت حلال با جزء حلشونده، هزینه مناسب مهمترین فاکتورها هستند. هر چه قدر گیاه کوچکتر باشد، نفوذ پذیری حلال و حل شدن حل شونده نیز سریعتر اتفاق می افتد. افزایش دما نیز حلالیت را بیشتر می کند. اگرچه افزایش دما محدودیت دارد. زیرا دمای بالا به عملکرد و فعالیت مواد موثره آسیب می زند. همچنین حلال نیز تبخیر می شود. اگر میزان حلال زیاد باشد، فرآیند تغلیظ زمان بر خواهد بود.

استفاده از سوکسله برای استخراج جز روش های استفاده از حلال است که در آن از حرارت نیز استفاده می شود. به خصوص این روش برای استخراج چربی ها از گیاهان و زمانی که حلالیت جزء حل شونده حلالیت محدودی دارد، کاربرد دارد. دستگاه سوکسله بخش های متعددی دارد. از جمله بخش گرم کن که یا به صورت کروی است یا از هیتر استیرر استفاده می شود، بالن دستگاه، محفظه استخراج، بخش کندانسور. در شکل زیر بخش های سوکسوله مشاهده می شود. 

فرآیند به این صورت است که گیاه را خشک و پودر می کنند. قسمتی را داخل کاغذ صافی پیچیده و در بخش استخراج سیستم قرار می دهیم. حال باید بالن را از حلال پر کنیم. عموما بین نصف تا دو سوم آنرا پر می کنند. سپس حرارت دهی انجام می شود. حلال تبخیر می شود و سپس در کندانسور تقطیر شده و قطرات آن بر روی بخش استخراج و جامد گیاهی می ریزد. دما را به جدی بالا نمی بریم تا ماده موثره آسیب ببیند. برای مواد بسیار حساس از روش های دیگری از استخراج استفاده می شود. تماس قطرات حلال با گیاه شروع فرآیند استخراج است. زمانی که سطح حلال در بخش استخراج به حدی خاصی رسید، توسط لوله سیوفن به همراه عصاره به داخل بالن بر می گردد و بدین ترتیب فرآیند تکرار می شود. هنگامی که حلال داخل محفظه شفاف شود، فرآیند متوقف می شود. باید دقت کرد که در این فرآیند از حلال هایی که نقطه جوش پایین دارد، استفاده می شود.