ویژه های مهامکس

CHNSO


شرایط خاص و نکات مهم CHNSO

آنالیز برای نمونه های محلول مشروط پذیرش می شود و پاسخ برای چنین نمونه هایی با خطا می باشد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات CHNSO

۱۵ تا ۲۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال جزییات هزینه

درباره آنالیز

CHNSO

نام فارسی دستگاه: آنالیز عنصری CHNS-O

نام لاتين دستگاه: CHNS-O Elemental Analyzer

مدل دستگاه: ECS 4010

شرکت سازنده: (NC technologies (Costech

کشور سازنده: ایتالیا