ویژه های مهامکس
ویژه ها

CHNSO

آنالیز CHNSO یکی از آنالیز عنصری برای محاسبه غلظت عناصر کربن، گوگرد، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن در نمونه های جامد و مایع آلی و معدنی است. آنالیز CHNSO به صورت کوپل شده از آنالیز احتراقی و کروماتوگرافی گازی استفاده می کند. این روش منحصربه فرد دقیق ترین روش برای تعیین غلظت این عناصر بوده و در نتیجه برای مشخص کردن ترکیبات مواد آلی و به خصوص در حوزه داروها و صنایع غذایی کاربرد ویژه ای دارد.

تعیین غلظت این عناصر به صورت کلی با آنالیزهای XRF و ICP امکان پذیر نمی باشد. با روش EDS می توان تخمینی برای این عناصر بدست آورد ولی برای تعیین دقیق غلظت آنها باید فقط از آنالیز CHNSO استفاده کرد. در مهامکس آنالیزهای CHN ،CHNS و CHNSO با کیفیت بالا انجام می پذیرد.


شرایط خاص و نکات مهم CHNSO

نمونه نباید آتش زا یا منفجره باشد.

حداقل میزان نمونه ۱۰-۵ ميلي گرم است.
نمونه باید همگن، ترجیحا خشک، عاری از رطوبت و حلال آلی باشد. حضور حلال در نمونه می تواند درصد عناصر را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.آنالیز برای نمونه های محلول مشروط پذیرش می شود و پاسخ برای چنین نمونه هایی با خطا می باشد.

 

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات CHNSO

درباره آنالیز

CHNSO

دستگاه آنالیز عنصریCHNSO قادر است با سرعت بالا مقادیر کمی عناصر کربن، هیدروژن، اکسیژن، گوگرد و نیتروژن را در نمونه هایی با وزن معین تعیین کند. از این دستگاه برای مشخص کردن عناصر موجود و تعیین فرمولاسیون مواد شیمیایی و دارویی، ترکیبات آلی، نفت، زغال سنگ، مواد ژئولوژیکی، کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی و مواد  غذایی استفاده می شود. این سیستم از دو روش آنالیز کروماتوگرافی گازی و Flash combustion تشکیل شده است. عناصر موجود در نمونه در لوله احتراق  Combustion که در دمای آن قابل کنترل است با عبور گاز اکسیژن اکسید می شود و اندازه گیری در گازهای حاصل از سوختن مواد به صورت اتوماتیک انجام می شود.

توانایی های کلی دستگاه آنالیز CHNS عبارتند از:

  • تعیین درصد عناصر کربن(c)، اکسیژن(O)، نیتروژن(N) در نمونه های مختلف آلی و معدنی
  • قابل استفاده در صنایع شیمیایی، دارویی، پلیمر، کشاورزی، غذایی و بیوتکنولوژی
  • تعیین فرمول تجربی
  • تعیین خلوص موارد

نام فارسی دستگاه: آنالیز عنصری CHNS-O

نام لاتين دستگاه: CHNS-O Elemental Analyzer

مدل دستگاه: ECS 4010

شرکت سازنده: (NC technologies (Costech

کشور سازنده: ایتالیا