ویژه های مهامکس
ویژه ها

تست فشار

تست

شرایط خاص و نکات مهم تست فشار

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تست فشار

تست فشار در دمای محیط

دستگاه غیر فعال می باشد.

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

تست فشار

تست فشار برای بررسی خواص مکانیکی مواد تحت تنش فشاری استفاده می‌شد. برخی از مواد مانند اکثر سرامیک‌ها، بتن، آجر و برخی کامپوزیت‌ها استحکام کششی پایینی دارند از این رو برای بررسی خواص مکانیکی آن‌ها مانند مدول الاستیک، ضریب پواسون نمی‌توان از تست کشش استفاده کرد و باید حتما تحت تنش فشاری رفتار آن‌ها بررسی شود. به غیر مواد سرامیکی و ترد که باید برای بررسی رفتار  آن‌ها حتما از تست فشار استفاده کرد، برای بررسی سایر مواد مانند فلزات، پلیمر‌ها و کامپوزیت‌ها نیز می‌توان از آزمون فشار استفاده کرد. رفتار مواد (مخصوصا کامپوزیت‌ها) در فشار و کشش متفاوت است از این رو برای بدست آوردن مشخصات کامل‌تر باید روی این مواد هم تست کشش انجام شود و هم تست فشار. در مواردی که ماده ای در حالت کاری خود تحت تنش فشاری قرار دارد، باید از آزمون فشار برای بررسی خواص استفاده کرد. تست فشار، آزمونی است که در آن نیروهای مخالفِ هم به نمونه اعمال می شود. بدین صورت که به ماده از دو سمت مقابل، تحت نیروی فشاری قرار می گیرد. نمونه ی تست بین دو صفحه قرار می گیرد، این دو صفحه نیروی فشاری را در دو سطح مقابل به هم در ماده توزیع کرده و این صفحات به سمت هم فشرده شده و موجب مسطح شدن یا بشکه ای شدن ماده می شوند. به صورت کلی تست فشار برعکس تست کشش های معمول می باشد. دستگاه حین فشردن نمونه مقادیر نیرو و جابجایی را ثبت می کند که به کمک آن نمودار تنش-کرنش جهت تعیین حد الاستیک، تنش تسلیم و برای برخی از مواد استحکام فشاری بدست می آید.

برای انجام تست فشار باید طبق استاندارد مربوط به هر ماده، باید نمونه استاندارد تهیه شود. به طور معمول نمونه‌های استاندارد تست فشار استوانه‌هایی با نسبت قطر به طول مشخص هستند. در برخی موارد لازم است از یک ماده چند نمونه با نسبت‌های قطر به طول مختلف تهیه شود و همه نمونه‌ها تست شوند و سپس یک نمودار بدست می‌آید که از روی این نمودار می‌توان رفتار ماده را به صورت دقیق‌تر اندازه گیری کرد، زیرا رفتار ماده در آزمون فشار تا حدودی وابسته به شکل و نسبت ابعادی آن است. با تهیه نمودار از چند نمونه با ابعاد مختلف و برون‌یابی آن، می‌توان رفتار ماده را در نسبت قطر به طول صفر بدست آورد. در نسبت قطر به طول صفر، رفتار ماده دیگر وابسته ابعاد آن نیست.

از تست فشار می‌توان مشخصات زیر را بدست آورد:

  • مدول الاستیک فشاری
  • تنش تسلیم فشاری
  • تغییر طول تا شکست
  • تنش شکست و گسیختگی فشاری
  • مساحت زیر نمودار (معیاری از انرژی چذب شده)
  • ضریب سخت شوندگی فشاری