ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC)

آنالیز تعیین هدایت الکتریکی یا تعیین EC یکی از آنالیزهای تعیین کیفیت آب می باشد. هدایت در حقیقت نشان‌ دهنده توانایی آب در انتقال جریان الکتریکی است. از آنجایی که نمک های محلول در آب باعث هدایت الکتریکی آن می شوند، آنالیز EC نشان دهنده میزان یون ها و خلوص آب نیز است. آب مقطر به عنوان خالص هدایت الکتریکی پایینی دارد. از طریق سنجش هدایت همچنین  میزان غلظت کل جامدات محلول (TDS) را نیز بدست می آورند. در مهامکس آنالیز EC از طریق دستگاه الکترود مولتی متر آب با بهترین دستگاه ها و یا هزینه ای پایین ولی با دقت بالا انجام می پذیرد.


شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC)

حداقل ۲۰ سی سی آب ارسال شود.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC)

اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC)

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Ins.Prob procedur

استاندارد Standard Method-2510 B 

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳۵۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC)

هدایت الکتریکی یا EC یکی از پارامترهای تعیین کیفیت آب است و نشان‌ دهنده توانایی آب در انتقال جریان الکتریکی و میزان املاح هادی موجود در آب است. نمک و سایر مواد محلول در آب  به یون های مثبت و منفی تبدیل شده که این یون ها باعث هدایت الکتریکی می شوند. هدایت نشان دهنده کیفیت آب و میزان املاح محلول است. آب مقطر هدایت بسیار پایینی دارد. در واقع هر چه آب  هدایت یا EC پایین تری داشته باشد، خالص تر است. هدایت الکتریکی به دما نیز بستگی دارد. با افزایش دما میزان رسانایی نیز بیشتر می شود. چنانچه با افزایش یک درجه آب، میزان هدایت دو تا سه درصد افزایش می یابد. یون های معمول محلول در آب سدیم، کلسیم، پتاسیم، منیزیم، کلرید، سولفات، کربنات و بی کربنات می باشند.

واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند  ohm-1 یا mho می باشد و واحد هدایت الکتریکی ویژه آب µ mho/cm (میکرو موس بر سانتیمتر) که در سیستم SI با µSiemens/cm (میکرو زیمنس بر سانتیمتر) نمایش داده می‌شود. معمولاً وقتی از واژه “هدایت الکتریکی آب” استفاده می‌شود منظور همان “هدایت الکتریکی ویژه آب” می‌باشد. با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با TDS و نمک‌های محلول در آب دارد، لذا اندازه‌گیری آن به منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است.

هدایت الکتریکی و غلظت کل جامدات محلول ( TDS ) به صورت یک به یک به هم ارتباط ندارند. اما در محلول های رقیق (مانند آب طبیعی) ارتباط این دو عامل به صورت زیر است :
                                                                                                                   TDS = 0.5 EC

رابطه بین TDS و EC برای هر نمونه آب با توجه به ویژگی های شیمیایی و فیزیکی آن، فرق می کند.