ویژه های مهامکس
ویژه ها

تحلیل نتایج آنالیز DRS

آنالیز  DRS یا Diffuse reflectance spectroscopy یا روش طیف سنجی بازتابی روشی جهت مطالعه خواص نوری نمونه های جامد یا سطوح است. این روش گزینه مناسبت تری برای بررسی خواص نوری فلزات و نیمه رسانا مانند محاسبه باندگپ است. معادله تائوک (Tauc) یک روش پرکاربرد برای تخمین انرژی باند گپ نوری مواد آمورف و نامنظم بر اساس طیف جذب آنها است. با این حال تفسیر این آنالیز بسیار وسیع تر است. در مهامکس خدمت تعیین باند گپ مواد جامد از طریق ارسال نتیجه آنالیز DRS توسط متخصصین انجام می شود. درخواست خود را می توانید از طریق همین صفحه ثبت نمایید. در صورتی که نیاز به انجام خود انالیز DRS را نیز دارید می توانید از طریق منوی خدمات آنالیز، این آنالیز را انتخاب و در فرم خود درخواست انجام و سپس تعیین باند گپ را انتخاب نمایید


شرایط خاص و نکات مهم تحلیل نتایج آنالیز DRS

تفسیر به صورت یک فایل PDF حاوی نمودار تائوک است که عدد باند گپ نیز روی نمودار مشخص شده است. همچنین یک فایل قابل ویرایش از داده های خام نمودار در قالب فایل اکسل یا نرم افزار اوریجین Origin تحویل داده می شود.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل نتایج آنالیز DRS

تحلیل نتایج آنالیز DRS - تعیین باند گپ مواد

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تحلیل نتایج آنالیز DRS

در مهامکس خدمات تخصصی تحلیل و تفسیر نمودارهای آنالیز DRS توسط متخصصان باتجربه انجام می شود. آنالیز  DRS یا Diffuse reflectance spectroscopy یا روش طیف سنجی بازتابی روشی جهت مطالعه خواص نوری نمونه های جامد یا سطوح است. در این روش نور با طول موج مشخص به نمونه برخورد کرده و منعکس می شود. دستگاه پرتوهای منعکس شده را جمع آوری می کند و با انعکاس نمونه استاندارد مقایسه می کند. به دلیل عدم استفاده از مایعات به عنوان حلال یا دیسپرسانت، این روش گزینه مناسبت تری برای بررسی خواص نوری فلزات و نیمه رسانا مانند محاسبه باندگپ است. معادله تائوک (Tauc) یک روش پرکاربرد برای تخمین انرژی باند گپ نوری مواد آمورف و نامنظم بر اساس طیف جذب آنها است. با این حال تفسیر این آنالیز بسیار وسیع تر است. جهت آشنایی بیشتر می توانید به صفحه خدمات آنالیز DRS در مهامکس مراجعه کنید. در همین صفحه نیز اطلاعات بسیار مفیدی در مورد باند گپ می توانید بدست بیاورید. موارد زیر توسط متخصصین مهامکس انجام می شود.

تعیین انرژی باند گپ: با استفاده از رسم نمودار تائوک انرژی باند گپ بدست می آید. 

رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس اماده کمک می باشند.

مشاوره تخصصی: آیا آنالیز XRD روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخخصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چه اطلاعاتی پس از تفسیر نتایج به شما تحویل داده می شود؟

تفسیر به صورت یک فایل PDF حاوی نمودار تائوک است که عدد باند گپ نیز روی نمودار مشخص شده است. همچنین یک فایل قابل ویرایش از داده های خام نمودار در قالب فایل اکسل یا اورجین تحویل داده می شود.