ویژه های مهامکس
ویژه ها

شناسایی خواص خوردگی مواد

مهندسین و طراحان برای پیش بینی رفتار خوردگی مواد و قطعات در شرایط کاربردی واقعی از آزمون های مختلفی استفاده می کنند تا خطرات و هزینه های کاربردی را کاهش دهند. این روش ها بر اساس نوع کاربرد قطعه متفاوت اند. برخی آنالیز ها کمی و برخی کیفی اند. برخی دیگر از آنها برای تخمین برخی خواص خوردگی مواد همچون سرعت خوردگی آنها است. در آزمون های خوردگی، رفتار مواد را در شرایط مختلف محیطی مانند بررسی می کنند. به عنوان مثال در انواع شرایط دمایی، اسیدیته، فشاری و... در مهامکس رفتار خوردگی قطعه شما بر اساس نوع کاربرد آن با استفاده از طیف گسترده ای از آنالیزها بررسی خواهد شد. برخی از این آنالیزها عبارتند از: تست سالت اسپری، تست کشش و خمش خوردگی، جدایش کاتدی، تست های مقاومت شیمیایی، آزمون نیترات جیوه، تست های سختی مدادی، تست های بررسی کیفیت پوشش ها و تست پلاریزاسیون.

شناسایی

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شناسایی خواص خوردگی مواد

درباره آنالیز

شناسایی خواص خوردگی مواد

آزمون های خوردگی، تکنیکهای بسیار کاربردی برای مهندسان و طراحان صنعتی برای پیش­بینی و تحلیل رفتار خوردگی قطعات در انواع محیط های خورنده می باشند. از طریق این آزمون ها مقاومت به خوردگی مواد در شرایط حقیقی و نزدیک به محیط کاربردی مطالعه می شود. این تکنیک ها بسیار با اهمیت اند. زیرا خوردگی یکی از مهمترین نگرانی ها برای مهندسان است. روشهای بررسی خواص مقاومت در برابر خوردگی مواد هم کیفی و برخی هم کمی اند. برخی دیگر از آنها برای مطالعه یک ویژگی خاص اند مانند بررسی سرعت خورده شدن مواد و یا مطالعه نوع مکانیزم خورده شدن.

در واقع آنالیزهای خوردگی با مطالعه رفتار خوردگی مواد در محیط های مختلف، مقاومت خوردگی آن ها را بررسی می­ کنند. بررسی های انجام شده شامل ارزیابی مقاومت به خوردگی مواد تحت پارامتر های مختلف دما، فشار، رطوبت، غلظت یون های خورنده، اسیدیته محیط و …  هستند. با انجام صحیح این آزمون ها می­ توان در مورد نحوه انتخاب مواد اولیه، مکانیزم های خوردگی و کاهش هزینه های خوردگی اظهار نظر نمود.

هدف از انجام آنالیزهای خوردگی

اهداف زیر جهت انجام آنالیز دنبال می­شود.

۱) تعیین محیط‌های مناسب برای استفاده از فلزات و آلیاژها

۲) توانایی در انتخاب مواد مناسب برای استفاده در یک محیط خاص

۳) کنترل پیوسته و پایش خوردگی فلزات

۴) بررسی ودرک مکانیزم‌های خوردگی در مواد

مراحل اولیه در نمونه سازی قبل از انجام آنالیز خوردگی

        الف) آماده سازی نمونه

در ابتدای تمامی آزمون‌های خوردگی، آماده‌سازی نمونه انجام می­شود . نمونه‌های آزمون را معمولا در اشکال مربعی، مستطیلی و دیسکی تولید می­کنند، که متداول ترین آنها حالت دیسکی است. نمونه ها معمولا با ضخامت یک ششم تا یک هشتم اینچ و با عرض ۱ اینچ و طول ۲ اینچ یا بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرند. علاوه بر تهیه نمونه، آماده سازی سطح نمونه ها نیز مهم است. عملیات آماده سازی سطح شامل سمباده زنی، سنگ زنی، اسیدشویی و … می­شود.

         ب) وزن کردن نمونه ها

پس از آماده سازی اولیه نمونه ها، باید سطح و وزن نمونه ها را با دقت مناسبی اندازه­ گیری کرد. این نکته حائز اهمیت است که باید سطح نمونه مورد آزمایش با حجم محلول مورد استفاده متناسب باشد. این کار برای بعضی از آنالیزها انجام می­گیرد.

          ج) چربی‌زدایی نمونه‌ها

باید سطح نمونه­ های مورد آزمایش را از هر گونه چربی و آلودگی پاک نمود. زیرا هر گونه آلودگی روی نمونه می­ تواند روی نتایج آزمایش اثر گذار باشد. چربی زدایی با استفاده از استون و در برخی موارد استفاده از دستگاه التراسونیک انجام می شود. اگر زمان بین چربی زدایی و انجام آزمایش طولانی باشد، بهتر است ماده در دسیکاتور قرار گیرد.

          د) قرار دادن نمونه در شرایط آزمایش

پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه، با شبیه سازی خوردگی نمونه ها در محیط واقعی، آزمایش را در شرایط آزمایشگاهی انجام دهیم. برای این کار نمونه را در محلول خورنده قرار می­دهیم. نکات زیر در استفاده از محلول حائز اهمیت است:

 • محلول خورنده باید با نمونه کامل تماس داشته باشد.
 • گیره ای که برای نگهداری نمونه در محلول از استفاده می‌شود، نباید در زمان اجرای آزمایش خورده شود.
 • هر محلی که امکان برقراری اتصال بین دو فلز غیر همجنس وجود دارد باید از هم ایزوله شوند.
 • با توجه به اینکه نمونه ها در شرایط عملی در چه محیطی قرار می­گیرند، روی آنها آزمایش را انجام دهیم، و محلول مناسب و زمان کافی برای آزمایش را تعیین کنیم.
 • نمونه‌ها باید به راحتی تهیه شوند و قابلیت انجام آزمایش در آنها وجود داشته باشد.

           و) تمیز کردن نمونه­ ها پس از آزمایش

تمیز کردن نمونه بعد از انجام آزمون خوردگی در برخی موارد بسیار مهم است. یکی از این آزمون ها، آزمون کاهش وزن است، که وزن نهایی نمونه در آن بسیار اهمیت دارد. اگر بعد از آزمون نمونه تمیز نشود، در اندازه گیری ها دچار خطا خواهیم شد. از روش‌های پاک‌سازی متداول سطح عبارت اند از : برس زدن سطح، روش‌های شیمیایی، استفاده از مواد ساینده مثل ماسه و….

 • سالت اسپری (مه نمکی)
 • HIC و SSC کشش و خمش و خوردگی مرزدانه ای
 • جدایش کاتدی در دمای محیط و دمای بالا
 • آزمون مقاومت شیمیایی
 • پلاریزاسیون
 • سختی مدادی
 • چسبندگی پوشش
 • آزمون نیترات جیوه
 • دیگر آزمون های خوردگی