ویژه های مهامکس
ویژه ها

اخبار

طرح های تخفیف ویژه فصل پاییز شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اعلام شد
طرح‌های تخفیف ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۱
اعلام طرحهای خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی در نیم سال اول ۱۴۰۱
طرح های تخفیف ویژه پاییز شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
طرح‌های تخفیف ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۰
طرح های تخفیف ویژه زمستان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
شرایط ویژه فروش میکروسکوپ رامان
هدیه ویژه شبکه آزمایشگاهی به مناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش
تخفیف های شبکه آزمایشگاهی ویژه پاییز
تخفیف ۵۰٪ ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان
طرح های تخفیف ویژه تابستان ۹۹ شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
اضافه شدن آنالیز NMR به مجموعه آنالیزهای طیف سنجی مهامکس
طرح های تخفیف ویژه بهار ۹۹ شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
آنالیز کوانتومتری به مجموعه آنالیزهای عنصری مهامکس اضافه شد
آنالیز زاویه تماس به خدمات آنالیز مهامکس اضافه شد
طرح های تخفیف ویژه زمستان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
خدمات خشک کردن انجمادی (Freeze dryer) از تاریخ ۲۰ آذر در