ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری فلوراید

فلوراید F از عناصر مفید برای بدن انسان و به خصوص برای محافظت از دندان ها و استخوان ها از پوسیدگی است. در برخی کشورها فلوراید را برای این منظور به آب آشامیدنی اضافه می کنند. با این حال میزان بیش از حد مجاز آن باعث بیماری فلوئوروزیس دندانی و استخوانی می شود. در نتیجه میزان فلوراید در آب باید بررسی شود. دو روش استفاده از الکترود و فتومتری مرسوم ترین روش های اندازه گیری فلوراید می باشند. در مهامکس میزان فلوراید با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری فلوراید

اندازه گیری فلوراید

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Photometric

استاندارد Standard Method-4500 F

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری فلوراید

فلوراید F یکی از عناصر شناخته شده و مفید برای بدن انسان است که مقادیر به اندازه آن می تواند از پوسیدگی دندان ها و تخریب استخوان ها جلوگیری کند. در کشورهای متعددی همانند ایالات متحده، استرالیا و برزیل برای تقویت دندان ها و استخوان های مردم، فلوراید به آب آشامیدنی اضافه می کنند.

با این حال افزایش میزان آن به بیش از حد مجاز می تواند منجر به مشکلاتی به دلیل فلوئوروزیس دندانی و استخوانی شود. فلوراید با استفاده از آب و نوشیدنی های بر پایه چای می تواند وارد بدن شود. در نتیجه اندازه گیری آن حائز اهمیت است. فلوراید را عموما به دو روش فتومتری و یا با استفادهاز الکترودهای محصوص اندازه گیری می کنند. 

در روش فتومتری فلوئور موجود در آب از طریق فرآیند تقطیر جدا شده و سپس اندازه گیری از طریق معرف تا اندازه ۱/۴ ppm انجام می پذیرد. در روش های الکترودی تا غلظت ۱۰۰۰ ppm را میتواند اندازه گیری کرد و نیازی به تقطیر نیست. امروزه روش های اندازه گیری جدیدی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. چنانچه از چارچوب های آلی فلزی نیز استفاده شده است.