ویژه ها

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز FTIR

آنالیز FTIR یکی از آنالیز های پرکاربرد در حوزه شناسایی ترکیبات و پیوندهای موجود در مواد آلی و معدنی و از زیر مجموعه های آنالیزهای طیف سنجی می باشد. با مطالعه طیف مادون قرمز خروجی دستگاه می توان پیوندهای شیمیایی، برهم کنشهای مولکولی و به خصوص نوع گروه های عاملی مواد را شناسایی کرد. همچنین این روش شناخته شده ترین روش برای مطالعه اصلاحات سطحی صورت گرفته بر روی نانوذرات است. خروجی دستگاه به صورت نموداری است که پیک های متعددی در آن مشاهده می شود. در حقیقت هر پیک نشان دهنده یک پیوند شیمیایی است. در صورتی که برای نتیجه نمونه خود نیاز به ارائه خدمات تحلیل و تعیین باندهای آن دارید می توانید درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.

تحلیل

شرایط خاص و نکات مهم تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز FTIR

صدور فاکتور برای خدمت تحلیل آنالیز امکان پذیر نمی باشد.

 

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز FTIR

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز FTIR

_

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال جزییات هزینه

درباره آنالیز

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز FTIR

برای تحلیل و تفسیر نتایج FTIR می توانید درخواست خود را به مدرسین و متخصصین مهامکس ارائه دهید. این روش بر پایه جذب نور مادون قرمز توسط ارتعاشات مولکولی قرار دارد. زمانی که امواج الکترومغناطیسی در محدوده فرکانس نور مادون قرمز به مولکول برخورد می کنند، قرکانس خاصی ممکن است با فرکانس ارتعاشی مولکول منطبق شود. در نتیجه، ارتعاش مولکولی به وسیله امواج تحریک می گردد. نتیجه جذب و کاهش شدت تابش در آن فرکانس خاص است. تحلیل و تفسیر طیف سنجی ارتعاشی نیازمند دانش پایه در مورد رفتار ارتعاشی مولکول ها است.

در طیف روش FTIR شدت تابش مادون قرمز بر حسب محدوده ای از شماره موج های تابش رسم می شود و دارای یک سری پیک رو به پایین است. این پیک ها نشان دهنده برانگیختگی ارتعاشی است و به طور ساده به پیوندهای شیمیایی اشاره می کنند. جهت آشنایی بیشتر به صفحه خدمات این روش در مهامکس مراجعه کنید. تفسیر و تحلیل نظری این پیک ها کار ساده ای نیست ولی با این حال با مقایسه طیف بدست آمده با طیف های مرجع می توان آنها را بدون داشتن دانش نظری بالا تفسیر کرد.

آنالیز FTIR

در مهامکس جمعی از باتجربه ترین مدرسین و متخصصین آنالیز FTIR تحلیل ها و تفسیر های منحصر به فرد و کاملی را برای محققین عزیز ارائه می کنند. این تحلیل ها و تفسیرها به صورت زیر می باشند:

  • شناسایی باندها و پیوندها
  • تشخیص حضور افزودنی ها
  • بررسی برهم کنشهای مولکولی در ترکیبات کامپوزیتی
  • تفکیک پیک های الگوی پراش: این خدمت از خدمات تحلیل منحصر به فرد مهامکس است. ممکن است به دلیل همپوشانی پیک ها برخی مشاهده برخی پیوندها امکان پذیر نباشد. به این معنی که یک پیک ممکن است در حقیقت از چند پیک تشکیل شده باشد. متخصصین با تجربه مهامکس می توانند این پیک ها را از هم تفکیک کنند!
  • رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس آماده کمک می باشند.
  • مشاوره تخصصی: آیا آنالیز FTIR روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل مانند آنالیز طیف سنجی رامان دیگری است؟ متخخصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.
  • آموزش و برگزاری کارگاه های تخصصی: در صورت نیاز به یادگیری مبانی و کاربردهای روش FTIR به صورت انفرادی یا گروهی، مدرسین مهامکس با سال ها تجربه آماده برگزاری کارگاه های تخصصی هستند. برای این منظور می توانید درخواست خود را در بخش آموزش و کارگاه ها ثبت کنید.

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود