ویژه های مهامکس
ویژه ها

شناسایی اشرشیاکلی

در این آزمون براساس استاندارد ملی 2946 و با روش بیشترین تعداد احتمالی(MPN)، ای­کلای در نمونه شناسایی می­شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شناسایی اشرشیاکلی

۳_ ۵ روزکاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

شناسایی اشرشیاکلی

اشریشیاکلی (ای­کلای) باکتری بی هوازی اختیاری و جز فلور نرمال روده انسان و حیوانات خونگرم محسوب می شود. ای­کلای عضوی از خانواده انتروباکتریاسه است که شامل بسیاری از جنس­ها از جمله پاتوژن­های شناخته شده مانند سالمونلا، شیگلا و یرسینیا می­باشد. اگرچه بیشتر سویه‌های ای­کلای به عنوان پاتوژن در نظر گرفته نمی‌شوند، اما می‌توانند پاتوژن‌های فرصت‌طلبی باشند که باعث عفونت در میزبان‌ها با سیستم ایمنی ضعیف شوند. همچنین گونه‌های بیماری‌زای ای­کلای وجود دارد که در صورت بلعیدن، باعث بیماری‌های گوارشی در انسان‌های سالم می‌شود.

در این آزمون براساس استاندارد ملی 2946 و با روش بیشترین تعداد احتمالی(MPN)، ای­کلای در نمونه شناسایی می­شود. برای اینکار مقدار معینی از نمونه به ترتیب در محیط کشت مایع غنی­کننده انتخابی، محیط کشت مایع انتخابی EC، و لوله حاوی آب پپتونه بدون اندول تلقیح می­شود. در هر مرحله پس از گرماخانه­گذاری در دما و زمان مشخص، کدورت و میزان گاز تولیدی مورد بررسی قرار می­گیرد. در صورت مثبت بودن، وارد مرحله بعد می­شود. خروجی مرحله نهایی (تلقیح در لوله حاوی آب پپتونه بدون اندول) از نظر تولید اندول بررسی می­شود. در صورت مشاهده نشانه­های مذکور در تمام مراحل، نمونه از نظر وجود ای­کلای مثبت در نظر گرفته می­شود.    

تصویری از نمونه­های حاوی ای­کلای با روش MPN