ویژه های مهامکس
ویژه ها

شناسایی اشرشیاکلی

در این آزمون براساس استاندارد ملی 2946 و با روش بیشترین تعداد احتمالی(MPN)، ای­کلای در نمونه شناسایی می­شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شناسایی اشرشیاکلی

شناسایی اشرشیاکلی

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

شناسایی اشرشیاکلی

اشریشیاکلی (ای­کلای) باکتری بی هوازی اختیاری و جز فلور نرمال روده انسان و حیوانات خونگرم محسوب می شود. ای­کلای عضوی از خانواده انتروباکتریاسه است که شامل بسیاری از جنس­ها از جمله پاتوژن­های شناخته شده مانند سالمونلا، شیگلا و یرسینیا می­باشد. اگرچه بیشتر سویه‌های ای­کلای به عنوان پاتوژن در نظر گرفته نمی‌شوند، اما می‌توانند پاتوژن‌های فرصت‌طلبی باشند که باعث عفونت در میزبان‌ها با سیستم ایمنی ضعیف شوند. همچنین گونه‌های بیماری‌زای ای­کلای وجود دارد که در صورت بلعیدن، باعث بیماری‌های گوارشی در انسان‌های سالم می‌شود.

در این آزمون براساس استاندارد ملی 2946 و با روش بیشترین تعداد احتمالی(MPN)، ای­کلای در نمونه شناسایی می­شود. برای اینکار مقدار معینی از نمونه به ترتیب در محیط کشت مایع غنی­کننده انتخابی، محیط کشت مایع انتخابی EC، و لوله حاوی آب پپتونه بدون اندول تلقیح می­شود. در هر مرحله پس از گرماخانه­گذاری در دما و زمان مشخص، کدورت و میزان گاز تولیدی مورد بررسی قرار می­گیرد. در صورت مثبت بودن، وارد مرحله بعد می­شود. خروجی مرحله نهایی (تلقیح در لوله حاوی آب پپتونه بدون اندول) از نظر تولید اندول بررسی می­شود. در صورت مشاهده نشانه­های مذکور در تمام مراحل، نمونه از نظر وجود ای­کلای مثبت در نظر گرفته می­شود.    

تصویری از نمونه­های حاوی ای­کلای با روش MPN