ویژه های مهامکس
ویژه ها

آزمون های کیفیت آب آشامیدنی و آب های معدنی

آب مهمترین و ضروری ترین ماده خوراکی برای همه جانداران  و گیاهان روی کره زمین است و سلامت این مایع شفاف، بی بو و بی رنگ تاثیر بسزایی در سلامت بشر دارد تا جایی که بسیاری از بیماری های ویروسی و باکتریایی به خاطر وجود آلودگی در آب آشامیدنی است. بنابراین سنجش سلامت این ماده حیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

آزمون

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آزمون های کیفیت آب آشامیدنی و آب های معدنی

آزمونهای کیفیت آب آشامیدنی و آب معدنی

مدت زمان انجام آنالیز ۲۵ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

آزمون های کیفیت آب آشامیدنی و آب های معدنی

آب مهمترین و ضروری ترین ماده خوراکی برای همه جانداران  و گیاهان روی کره زمین است و سلامت این مایع شفاف، بی بو و بی رنگ تاثیر بسزایی در سلامت بشر دارد تا جایی که بسیاری از بیماری های ویروسی و باکتریایی به خاطر وجود آلودگی در آب آشامیدنی است. بنابراین سنجش سلامت این ماده حیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای سنجش و ارزیابی سلامت و کیفیت آب آشامیدنی آنالیز های مختلفی روی آب آشامیدنی باید انجام شود، این آنالیز ها شامل آنالیز های شیمیایی، فیزیکی، میکروبی و همینطور سنجش میزان فلزات سنگین، باقیمانده سموم و آفت کش ها و ترکیبات آلی است که امکان انجام این آنالیزها برای نمونه های آب آشامیدنی، آب معدنی، آب استخر و آب چاه فراهم می باشد.

پارامترهایی که برای سنجش کیفیت آب ارزیابی می شود شامل موارد زیر است:

تعیین میزان pH آب

تعیین کدورت  ( Turbidity)

اندازه گیری میزان شوری آب (Turbidity)

اندازه گیری رنگ

قلیاییت کل (T-ALK)

تعین میزان سختی کل TH ( مجموع کلسیم و منیزیم)

 تعیین کل جامدات محلول در آب (TDS) شامل مجموع غلظت کل یون های آب شامل کربنات، بی کربنات، کلراید، سولفات، نیترات، سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم

تعیین یون های آب شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات، کلراید، نیترات، نیتریت، فلوراید

تعیین کل مواد معلق (TSS) شامل مواد معدنی مانند شن، سیلیت و …. و مواد آلی شامل فیبرهای گیاهی، جلبکها و باکتریها

اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC)

تعیین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD)

آنالیز باقیمانده سموم  و آفت کش ها

اندازه گیری ترکیبات شیمیایی آلی

آنالیرهای میکروبی آب شامل بررسی پارامترهای کلیفرم گوارشی، کل کلیفرم، سودوموناس، استروپتوکوک مدفوعی، باکتری هترورتروف، استافیلو کوکوس و …

آنالیز فلزات سنگین آب شامل آنالیز فلزاتی مانند آهن، آلومینیوم، روی، مس، منگنز، آرسنیک، سرب، کادمیم، کبالت، کروم، جیوه، نیکل، باریم، استرانسیوم، مولیبدنیوم، سلنیوم، وانادیوم، قلع، بیسموت، پلاتنیوم، آنتیموان، نقره، بریلیوم، برم، بور ....