ویژه های مهامکس
ویژه ها

طیف سنجی جرمی ESI-Mass

طیف سنجی پونیزاسیون الکترو اسپری Electrospray ionization نوعی طیف سنجی جرمی می باشد که برای تولید یون ها از یک الکترو اسپری استفاده می شود. یکی از مزایای این آنالیز نسبت به طیف سنجی EI-Mass انجام طیف سنجی جرمی ترکیبات آلی فلزی می باشد.


شرایط خاص و نکات مهم طیف سنجی جرمی ESI-Mass

نمونه های معدنی (آلی فلزی) و ترکیبات آلی قابل انجام می باشند.

فقط نمونه های پودری قابلیت انجام دارند.

جهت انجام آنالیز لطفا به مقدار ۱۰ میلی گرم نمونه ارسال فرمایید.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات طیف سنجی جرمی ESI-Mass

ESI-Mass

خروجی دستگاه : فایل ورد 

مدت زمان انجام آنالیز ۲۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

طیف سنجی جرمی ESI-Mass